ΕΛΛΑΔΑ

Ευχαριστίες του Ιταλικού Κοινοβουλίου προς την Βουλή των Ελλήνων

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο πρόεδρος του Ιταλικού Κοινοβουλίου κ. Roberto Fico απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα την κάτωθι επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες, δικές μου και ολόκληρης της ιταλικής Βουλής, για την ύψωση της ιταλικής σημαίας, μαζί με την ελληνική και εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων, και για την φωταγώγηση της πρόσοψης με τα χρώματα της ιταλικής σημαίας.

Πρόκειται για χειρονομίες με μεγάλη συμβολική αξία, που μαρτυρούν την αλληλεγγύη και την φιλία του ελληνικού λαού προς τον ιταλικό σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Για να αντιμετωπίσουν μια απειλή που δεν γνωρίζει σύνορα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να πραγματοποιήσουν μια αποφασιστική στροφή στις δικές τους σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας, έχοντας επίγνωση ότι σε αυτή την τρομερή συγκυρία διακυβεύεται ένα μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας και του μέλλοντος της Ένωσης. Είναι απαραίτητο η Ελλάδα και η Ιταλία να εργάζονται κατά τρόπο ομόφωνο και συγκλίνοντα ώστε αυτή η στροφή να λάβει χώρα.

Με την ελπίδα ότι η σημερινή επιδημία θα νικηθεί σύντομα χάρη στη συμβολή όλων, δράττομαι της ευκαιρίας να σας εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση».

 

top 30 ημερών

Exit mobile version