Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕ ΚΚΕ ΔΡΑΜΑΣ Για τη δήλωση Κικίλια και το…ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Ο υπουργός Υγείας, κ. Κικίλιας, ούτε  είδε πρόβλημα στο Νοσοκομείο της Δράμας ούτε άκουσε τα όσα με αγωνία έχουν πει  όλο αυτό το διάστημα οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το σύνολο των εργαζομένων στο Νοσοκομείο της πόλης. Με έπαρση δήλωσε πως δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο  προκαλώντας οργή στον καθένα  και κύρια σ’ αυτούς τους ανθρώπους – εργαζόμενους του Νοσοκομείου –  που παλεύουν με το θεριό, στις σημερινές συνθήκες, της χρόνιας υποστελέχωσης και των ελλείψεων προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με υπευθυνότητα, που αγγίζει τα όρια της αυτοθυσίας.

Συνεχίζοντας  ανέφερε πως η πόλη και ο νομός στο σύνολό του έχουν πρόβλημα το οποίο, βέβαια, συνέδεσε, κατά την προσφιλή μέθοδο της κυβέρνησής του, με την ατομική ευθύνη της τήρησης των μέτρων το προηγούμενο διάστημα.

Πράγματι έχουν πρόβλημα η πόλη και ο νομός, γιατί δεκάδες είναι οι οικογένειες που θρηνούν συγγενείς, φίλους, συναδέλφους τον τελευταίο μήνα.

Πράγματι έχουν πρόβλημα,  γιατί αγωνιούν  γνωρίζοντας την κατάσταση του Νοσοκομείου,  αν θα μπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες τους ακόμα και την επόμενη μέρα.

Πράγματι έχουν πρόβλημα οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του μαρμάρου, στα σούπερ μάρκετ , σε επιχειρήσεις ‘καινοτόμες” κι “εξωστρεφείς” , που τόσο θαυμάζει ο κ. Υπουργός και η κυβέρνησή του, μιας και κανένας έλεγχος δεν έχει πραγματοποιηθεί για την εφαρμογή ή μη των μέτρων που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα. Μήπως οι  χιλιάδες εργαζόμενοι, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, ενοικιαζόμενοι, με σύμβαση ενός μήνα, με την απειλή της απόλυσης, θ’ απαιτήσουν την τήρηση των μέτρων με ατομική τους ευθύνη μέσα σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, που έχουν διαμορφώσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις;

Πράγματι έχει πρόβλημα κάθε οικογένεια που αγωνιώντας για την έλλειψη αναγκαίων μέτρων – λιγότεροι μαθητές στην τάξη, καθαριότητα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων –   έστελνε τα παιδιά της στο σχολείο. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν οι σχεδόν 20 σχολικές μονάδες που είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους, πριν την καθολική αναστολή, σε καμιά από τις οποίες δεν έγιναν μαζικά τεστ, ώστε να υπάρχει μια εικόνα για τη διασπορά.

Πράγματι έχει πρόβλημα… κι αν πάμε και πιο πίσω στο χρόνο θα αναφέρουμε πολλά ακόμα διαχρονικά προβλήματα της πόλης και του νομού της Δράμας – τα τραγικά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στα μάρμαρα, την ανεργία, την εγκατάλειψη των χωριών της, το νέο κύμα μετανάστευσης στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, την “αποψίλωση” του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής, το κλείσιμο σχολείων, τη χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Νοσοκομείου κ.ά. –  όλα απόρροια των πολιτικών όλων  των κυβερνήσεων που σταθερά και προσηλωμένα δουλεύουν για να ξελασπώνουν  τράπεζες και να στηρίζουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τσαλαπατώντας  ό,τι έχει μείνει από εργασιακά δικαιώματα κι απογυμνώνοντας κάθε κοινωνική δομή, Υγείας, Παιδείας ,Πρόνοιας.

Στηρίζουμε τον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου της Δράμας καθώς και στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Επαναλαμβάνουμε τα όσα αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τα σωματεία του Νοσοκομείου μας, αναφερόμενοι στη δήλωση του κ. Κικίλια:

«Ως απόδειξη της αναγνώρισης του τραγικού ψέματος που είπε και αντί συγνώμης προς τους Δραμινούς ζητάμε να προκηρύξει ΣΗΜΕΡΑ τις 50 κενές οργανικές θέσεις γιατρών που υπάρχουν στο νοσοκομείο Δράμας, να μονιμοποιήσει ΤΩΡΑ τους 14 επικουρικούς γιατρούς, να μονιμοποιήσει ΤΩΡΑ τους 68 νοσηλευτές που εργάζονται με διάφορες συμβάσεις εργασίας, να προσλάβει ΣΗΜΕΡΑ 80 νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, όσους δηλαδή απέχουν από την εργασία τους γιατί νοσούν με κορονοϊό, μέσω της λίστας επικουρικού προσωπικού».

Αναγνωρίζοντας πως κάθε εργαζόμενος κάθε λαϊκή οικογένεια σ’ όλη τη χώρα βιώνει την ίδια κατάσταση, συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή αυτών των πολιτικών και το χτίσιμο της κοινωνίας που θα ‘χει επίκεντρο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού μας, τη σοσιαλιστική κοινωνία.  Αυτός είναι αγώνας για το σήμερα και το αύριο.  Αγώνας που δεν αναβάλλεται για να “λογαριαστούμε μετά”. Αγώνας αναγκαίος  για τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού μας κόντρα στα όποια μέτρα αυταρχικών απαγορεύσεων και καταστολής.

Δράμα 29/11/2020

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

28 Νοε: Συνολικά 2.221 κρούσματα και 85 χαμένες ζωές στην ΠΕ Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των κρουσμάτων καρονοϊού στη Δράμα, από την αρχή της επιδημίας, έχουν ανακοινωθεί, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 2.221 κρούσματα στην Περιφερειακή μας ενότητα. (Αναλυτικός πίνακας με τα κρούσματα ανά ημέρα)

Σήμερα με ανακοίνωση που υπογράφουν η πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρών Νοσοκομείου Δράμας, Παρθένα Κιόρτεβε, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Γιάννης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του Σωματείου Νοσηλευτών Ιάκωβος Σιρλαντζής αναφέρουν ότι 70 συνανθρώποι μας στο Νοσοκομείο Δράμας και άλλοι 15 περίπου σε γειτονικά νοσοκομεία έχασαν τη μάχη για τη ζωή.

Η ανακοίνωση

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

28 Νοε: 57 κρούσματα στη Δράμα, 1747 στην Ελλάδα, 606 διασωληνωμένοι

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Πηγή: news247.gr

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου 1.747 νέα κρούσματα. Σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 121 συμπολίτες μας.

Το απόγευμα του Σαββάτου 28/12 ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού είναι 1747, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Αναλυτικότερα:

• 273 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής

• 486 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

• 30 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

• 27 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

57 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

• 12 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

• 56 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

• 18 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

• 27 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

• 20 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

• 23 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

• 54 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κω

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

• 79 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

• 24 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

• 58 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

• 45 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

• 73 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

• 90 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

• 66 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου

• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

• 20 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φωκίδας

• 32 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

• 11 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ22 ώρες πριν

2.221 κρούσματα στη Δράμα από την αρχή της επιδημίας (28/11/2020)

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Σύλλογος Ιατρών Νοσοκομείου Δράμας: Πρέπει να αντιληφθείτε τη κρισιμότητα των στιγμών

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Στο “κόκκινο” η Δράμα από την Τρίτη, κλείνει εστίαση – διασκέδαση

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Πως κάνω αίτηση σύνδεσης φυσικού αέριου στη Δράμα; Μηδενικό το κόστος σύνδεσης

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Κυκλοφορούν 20.000 ασυμπτωματικοί στην ΠΕ Δράμας;

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ2 ημέρες πριν

Θρίλερ για τη διακομιδή άλλων τριών διασωληνωμένων από τη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Ο Μητσοτάκης σκέφτεται “γκρίζο” για τη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ7 ημέρες πριν

Η Δράμα έχει σχεδόν το ίδιο ποσοστό κρουσμάτων με την Ιταλία!

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

ΠΟΕΔΗΝ: Υπάρχει οργή για τα λάθη και τις παραλήψεις διασποράς του ιού εντός του νοσοκομείου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Έχω υποστεί ΣΟΚ….. Καλό ταξίδι δάσκαλε…. Άτιμε Covid-19!!!!!

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Από πού εξαρτάται το πόσο βαριά θα αρρωστήσει κάποιος;

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

33 κρούσματα στη Δράμα. 1690 στην Ελλάδα και 128 διασωληνωμένοι

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Η Υπουργός Παιδείας σε online διδασκαλία του 2ου Γυμνασίου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ6 ημέρες πριν

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Στήριξη του Νοσοκομείου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

20 Νοε: 62 κρούσματα στη Δράμα. Ελλάδα: 2581, Ρεκόρ με 72 θανάτους

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ώρες πριν

ΤΕ ΚΚΕ ΔΡΑΜΑΣ Για τη δήλωση Κικίλια και το…ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ18 ώρες πριν

28 Νοε: Συνολικά 2.221 κρούσματα και 85 χαμένες ζωές στην ΠΕ Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ20 ώρες πριν

28 Νοε: 57 κρούσματα στη Δράμα, 1747 στην Ελλάδα, 606 διασωληνωμένοι

Εκπαιδευτικά21 ώρες πριν

Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Δράμας σε 2 προγράμματα ERASMUS+

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ22 ώρες πριν

2.221 κρούσματα στη Δράμα από την αρχή της επιδημίας (28/11/2020)

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

Εργαζόμενοι Νοσοκομείου: κ. Κικίλια, αν θέλετε να δείτε ποιος ψεύδεται, κοιταχτείτε απλά στον καθρέφτη σας

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πριν

Στον «αέρα» πρωτοποριακή θεραπεία Κορονοϊού από το Παπανικολάου για 200.000 €

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

27 Νοε: 40 κρούσματα στη Δράμα, 2013 στην Ελλάδα, 101 νέοι θάνατοι

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

ΤΕ ΚΚΕ ΔΡΑΜΑΣ Για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο νοσοκομείο Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

Σας ακούει κανείς; Σχόλιο, Μαργαρίτη Τζίμα

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ2 ημέρες πριν

Θρίλερ για τη διακομιδή άλλων τριών διασωληνωμένων από τη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

Τσίπρας από Δράμα : Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις σκηνές βόρειας Ιταλίας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες πριν

Δωρεά φορητού αναπνευστήρα στο Γ.Ν. Δράμας από τους Δικηγορικούς Συλλόγους

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες πριν

ΤΕ Δράμας ΚΚΕ: Για τις αεροδιακομιδές ασθενών από το Νοσοκομείο Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες πριν

26 Νοε: 24 κρούσματα στη Δράμα Ελλάδα: 2018 και 608 διασωληνωμένοι

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών

error: Content is protected !!