Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

Διαβάστε όλο το άρθρο
Advertisement

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σε προσλήψεις με πλήρη αδιαφάνεια προχώρησε η δημοτική αρχή

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Σε προσλήψεις με πλήρη αδιαφάνεια και χωρίς κανένα αξιοκρατικό κριτήριο προχώρησε η Δημοτική Αρχή του κ. Μαμσάκου

Γραφείο Τύπου Πόλη και Ζωή

Σε προσλήψεις για την υποστήριξη και υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» προχώρησε η δημοτική αρχή του κ. Μαμσάκου με πλήρη αδιαφάνεια και χωρίς κανένα αξιοκρατικό κριτήριο.

Την ώρα που χιλιάδες νέοι της πόλης μας είναι άνεργοι !

Την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αγωνιούν για το αν θα έχουν  δουλειά την επόμενη μέρα του Κωρονοϊού !

Την ώρα που η χώρα μας βιώνει μια ακόμη οικονομική κρίση !

Την ώρα που σε δεκάδες επαγγελματίες της πόλης μας καθυστερεί η πληρωμή τους από το Δήμο Δράμας και την ΔΕΚΠΟΤΑ !

Ο κ. Μαμσάκος προσλαμβάνει προσωπικό χωρίς καμία διαφάνεια και με «κριτήρια» που μόνο αυτός γνωρίζει !!!

Σε πόσους Δραμινούς άραγε είχε τάξει αυτές τις θέσεις εργασίας ο κ. Μαμσάκος και οι συνοδηπόροι του ;

Γιατί συγκρότησε επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, με Πρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιωτίδη, αφού δεν επρόκειτο να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες ;

Γιατί δεν έδωσε  στη δημοσιότητα τους πίνακες με τους υποψήφιους και την όποια μοριοδότηση του καθενός ;

Τι απαντάτε κ. Μαμσάκο στους υπόλοιπους συμπολίτες μας που μπήκαν στον κόπο να υποβάλουν αιτήσεις και ήλπιζαν (αδίκως φυσικά) σε μια διαφανή και δίκαια διαδικασία ;;;

Η απόφασή σας καταδεικνύει ότι αδιαφορείτε για τον άνθρωπο, την αξιοπρέπειά του και τις ανάγκες του και αποφασίζετε με κριτήριο τις πελατειακές σχέσεις και μόνο !

 

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Θ. Ξανθόπουλος: Ασέλγεια στη μνήμη των θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Ασέλγεια στη μνήμη των θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας η παρουσία και κατάθεση στεφάνου από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή στην εκδήλωση τιμής-Οι υπεύθυνοι να ζητήσουν συγγνώμη από τη Δραμινή κοινωνία

Παραβρέθηκα, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και κατέθεσα στεφάνι στην εκδήλωση τιμής & μνήμης για την Ποντιακή γενοκτονία, που διοργάνωσαν από κοινού η Αντιπεριφέρεια Δράμας με τα Ποντιακά Σωματεία του Νομού.  Η παρουσία μου ήταν επιβεβλημένη και ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων είναι απόλυτος. Μελανό σημείο της εκδήλωσης υπήρξε η κατάθεση στεφάνου από την εγκληματική οργάνωση ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Ως γνωστόν η Χ.Α. έπαψε να είναι κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Ελληνικός Λαός την επανέφερε στα «λαγούμια της Ιστορίας» και είναι απορίας άξιον πως σε μία εκδήλωση με  αυτό το περιεχόμενο εμφανίσθηκαν οι ιδεολογικοί απόγονοι του Χίτλερ και επίγονοι των φασιστικών ορδών. Οι πρόγονοί μας σφαγιάσθηκαν ακριβώς επειδή ήσαν «άλλοι», δηλ. διαφορετικοί από την κυρίαρχη εικόνα που χρειαζόταν  ο Κεμάλ και οι Νεότουρκοι. Μιλούσαν άλλη γλώσσα, είχαν άλλη θρησκεία και είχαν άλλη εθνική συνείδηση, δηλ. ελληνική. Αυτοί ήσαν οι λόγοι που ο Τουρκικός Εθνικισμός αποφάσισε την συστηματική εξολόθρευσή τους, όπως λίγο πριν είχε κάνει και με τους Αρμενίους.

Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους η Χ.Α. δεν είχε θέση στη σημερινή εκδήλωση. Γιατί ακριβώς η παρουσία της υπενθύμιζε τους λόγους της Γενοκτονίας και η κατάθεση στεφάνου ακύρωσε το περιεχόμενο της τελετής. Τόσο αυτοί που εισηγήθηκαν, όσο και αυτοί που προσκάλεσαν την εξωκοινοβουλευτική πλέον Χ.Α. ασέλγησαν στη μνήμα των θυμάτων και οφείλουν έστω μια όψιμη συγνώμη στη Δραμινή Κοινωνία.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνελήφθη 24χρονος Γερμανός που εξαπατούσε ηλικιωμένους στη Δράμα

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Το ποσό που κατάφερε να αποσπάσει από ηλικιωμένους μαζί με συνεργούς του φαίνεται πως ξεπερνά τα 120.000 ευρώ όπως διαπιστώθηκε.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 24χρονου Γερμανού που συνελήφθη στις 16 Μαΐου για τη συμμετοχή του σε εξαπάτηση σε Δράμα και Σέρρες.

Πρόκειται για τον Eric Rudolf γεννημένο στη Γερμανία.

Όπως είχαν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, προηγήθηκαν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες άγνωστοι δράστες επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες στους νομούς Δράμας και Σερρών. Σύμφωνα με αυτές άγνωστος δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με πολίτες, στους οποίους παρουσιαζόταν ως ιατρός και προφασιζόμενος ότι συγγενικό τους πρόσωπο τραυματίσθηκε σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, ζητούσε διάφορα χρηματικά ποσά.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία για να γίνουν πιο πειστικοί κάποιοι από τους δράστες παρεμβάλλονταν και προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας τα ψευδή γεγονότα και προτρέποντας τους παθόντες να ικανοποιήσουν το χρηματικό αίτημα.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι με την παραπάνω μεθοδολογία, την 15-5-2020 το πρωί σε χωριό της Δράμας, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη, πείθοντάς την να τοποθετήσει μια σακούλα με 5.000 ευρώ σε κάδο απορριμμάτων πλησίον της οικίας της, την οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο 24χρονος.

Επίσης, την 16-5-2020 το μεσημέρι σε οικισμό των Σερρών εξαπάτησαν μία ακόμη ηλικιωμένη, αποσπώντας από αυτή το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.

Επιπλέον, σε άλλες έξι περιπτώσεις επιχείρησαν να εξαπατήσουν πολίτες στους νομούς Δράμας και Σερρών, πλην όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Στο πλαίσιο άμεσης κινητοποίησης και συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 24χρονο, ενώ σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν επιμελώς κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 8.150 ευρώ, μέρος του οποίου αποδόθηκε στις δύο ηλικιωμένες.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, η οποία έχει ισχύ έως την 8 Ιουνίου του 2020, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη αποσκοπεί στην αποκάλυψη νέων μαρτύρων, οι καταθέσεις των οποίων θα οδηγήσουν στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 25210-31111 και 25210-60070 του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Πηγή: voria.gr

Διαβάστε όλο το άρθρο

covid19 live

Ελλάδα

Κρούσματα
2,980
+0 (24Ωρες)
Θάνατοι
180
+0 (24Ωρες)
Ανάρρωσαν
1,374
46.11%
Ενεργοί
1,426
47.85%

Περισσότερα >>>

 

Αναζήτηση στην Google

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Συνελήφθη 24χρονος Γερμανός που εξαπατούσε ηλικιωμένους στη Δράμα

Εκπαιδευτικά4 εβδομάδες πριν

Εγώ λέω ΝΑΙ στις κάμερες στα σχολεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Σε διαβούλευση η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης- Καβάλας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Οι κάμερες στα σχολεία; Μαργαρίτης Τζίμας, Καθηγητής

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Έκλεψαν 5.000 ευρώ από γιαγιά στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Δήμαρχε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις…

Εκπαιδευτικά4 εβδομάδες πριν

Επαναλειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Παράδοση Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στις 4 Ιουνίου 2020

Εκπαιδευτικά4 εβδομάδες πριν

Κυβερνητικές ακροβασίες με την ζωντανή μετάδοση μαθημάτων

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Project Δράμα 2020: Μένουμε ασφαλείς – Στηρίζουμε τοπικά – Στηρίζουμε Δραμινά

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Επιστροφή στο κανονικό ωράριο λειτουργίας τα φαρμακεία

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Στήριξη φορολογουμένων στην καταβολή οφειλών

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Σε προσλήψεις με πλήρη αδιαφάνεια προχώρησε η δημοτική αρχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΝΟΣ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Εξελίξεις στην παραγωγή πετρελαίου στην Καβάλα

Πολιτιστικά2 εβδομάδες πριν

Νέα προθεσμία συμμετοχής στο 43o Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΝΟΣ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Σε προσλήψεις με πλήρη αδιαφάνεια προχώρησε η δημοτική αρχή

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Ασέλγεια στη μνήμη των θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ2 εβδομάδες πριν

BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 1986: Στην όγδοη θέση μαζί με τον Δούκα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Συνελήφθη 24χρονος Γερμανός που εξαπατούσε ηλικιωμένους στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Παράδοση Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στις 4 Ιουνίου 2020

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Η δύναμη του λαού. Άρθρο του Τζίμα Μαργαρίτη, καθηγητή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Σε διαβούλευση η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης- Καβάλας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Έκλεψαν 5.000 ευρώ από γιαγιά στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Δήμαρχε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Εξελίξεις στην παραγωγή πετρελαίου στην Καβάλα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Στήριξη φορολογουμένων στην καταβολή οφειλών

Εκπαιδευτικά4 εβδομάδες πριν

Κυβερνητικές ακροβασίες με την ζωντανή μετάδοση μαθημάτων

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Project Δράμα 2020: Μένουμε ασφαλείς – Στηρίζουμε τοπικά – Στηρίζουμε Δραμινά

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσειςtop 30 ημερών

error: Content is protected !!