Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνάντησή του Δημάρχου Δράμας με τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ΑΜ–Θ

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Συνάντησή του Δημάρχου Δράμας με  τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Υποστράτηγο Ιωάννη Καραμανλή

Ο Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, δέχθηκε στο γραφείο του τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Υποστράτηγο Ιωάννη Καραμανλή, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αστυνομικό Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας Αντώνιο Καπελάκη.

Μετά την ανταλλαγή ευχών, εκατέρωθεν, για καλή θητεία στα νέα καθήκοντα, ο νέος Διευθυντής αναφέρθηκε σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας που αφορούν γενικότερα στην Περιφέρεια και ειδικότερα στο Δήμο Δράμας. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του δήλωσε την πρόθεση του Δήμου να συνδράμει με κάθε τρόπο και να συνεργαστεί σε κάθε επίπεδο με την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός προστασίας του Δραμινού Δημότη και να εξασφαλισθεί καλύτερη ποιότητα στην καθημερινότητα όλων.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επίσκεψη μαθητών της ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ στο γραφείο Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Ο Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, δέχθηκε σήμερα στο γραφείο του επίσκεψη από μαθητές των  Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Περισσότεροι από είκοσι μαθητές των ΕΠΑΣ Δράμας, διαφόρων ειδικοτήτων, συνοδευόμενοι από καθηγητές και τη διευθύντρια, Φωτεινή Παπαδοπούλου,  επισκέφθηκαν σήμερα το Δήμαρχο Δράμας του ευχήθηκαν για τη νέα του θητεία  και συνομίλησαν μαζί του για θέματα που έχουν να κάνουν με την μαθητεία τους και διάφορα ζητήματα που αφορούν στο χώρο τους.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η τεχνική εκπαίδευση και ενθάρρυνε τους μαθητές να προχωρήσουν στον τομέα που καθένας έχει επιλέξει, διαβεβαιώνοντάς τους ότι έχουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Επίσης, δήλωσε ότι το γραφείο του είναι πάντα ανοιχτό για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν και ως μαθητευόμενοι αλλά και ως εκπαιδευόμενοι.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κοπή Βασιλόπιτας της Δημοτικής Παράταξης Επανεκκίνηση για τη Δράμα

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Δράμας , επικεφαλής της

Δημοτικής Παράταξης Επανεκκίνηση για τη Δράμα, και τα μέλη αυτής

σας προσκαλούν στην κοπή της Βασιλόπιτας,

το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 στις 19:00

στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

Χρηστικά2 μήνες πριν

Εθνική Σύνταξη. Ποσό, ηλικία και έτη ασφάλισης

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

H Δράμα προικίζεται το 2024 με ένα νέο μουσείο φωτογραφικών μηχανών

Πολιτιστικά2 μήνες πριν

Πρόγραμμα για όλα τα Δρώμενα του Δωδεκαημέρου 2024 στην Π.Ε. Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

Το Εορταστικό ωράριο των Εμπορικών καταστημάτων

Πολιτιστικά3 μήνες πριν

Με συναυλία της Ήβης Αδάμου η έναρξη της 20ης Ονειρούπολης Σάββατο 2 Δεκεμβρίου

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Συνάντηση με τον νέο Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Τοψίδη  Χριστόδουλο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στη Δράμα με δύο νεκρούς και έναν τραυματία

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα πριν

Για τον Σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα πριν

Κωνσταντίνος Δ. Μπλούχος: «Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 εβδομάδες πριν

Νίκη Ευκαρπίας – Δόξα Δράμας 1-1: Προμελετημένο έγκλημα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα για την υπόθεση της Μάρμαρα Παυλίδης

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

Εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας Πολιούχου της Δράμας- Τα καραβάκια των ευχών

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Στην πρώτη θέση η Πατάτα Κ. Νευροκοπίου στον παγκόσμιο διαγωνισμό Taste Atlas Awards 2023-24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Λουτρά Ελευθερών: Εγκατάλειψη και παρακμή σε μια άλλοτε κραταιά και όμορφη λουτρόπολη

Χρηστικά17 ώρες πριν

Επεκτάσεις μαλλιών και γυναικείες περούκες, ποια είναι η καλύτερη λύση για την γυναικεία τριχόπτωση

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Συνάντησή του Δημάρχου Δράμας με τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ΑΜ–Θ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Επίσκεψη μαθητών της ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ στο γραφείο Δημάρχου

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Κοπή Βασιλόπιτας της Δημοτικής Παράταξης Επανεκκίνηση για τη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Πρόσκληση σε Ενημερωτικές Εκδηλώσεις δράσεων επιχειρηματικότητας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Προσκυνηματική εκδρομή στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ τον Μάιο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Κρίνουμε απαράδεκτο το καθεστώς δυνητικής αργίας Γενικής Ιατρού

ΕΛΛΑΔΑ1 εβδομάδα πριν

Έπαρση και Εμπαιγμός …

Χρηστικά1 εβδομάδα πριν

Πότε η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ισχύει για οδήγηση μοτοσυκλέτας έως 125 κ.εκ.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Το Μονομελές Εφετείο Θράκης «ξεκλειδώνει» το νέο οδικό άξονα Δράμα – Καβάλα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Προϋποθέσεις νόμιμης τοποθέτησης κάμερας στην είσοδο διαμερίσματος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ1 εβδομάδα πριν

Ολοταχώς για το τοπικό η ΔΟΞΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Συνέντευξη του Δημάρχου Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου στο Dramatv,gr

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Κοπή βασιλόπιτας Δημοτικών Υπαλλήλων

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών