Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σίτνα στη Δράμα – Επιχειρούν και τρία ελικόπτερα

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Φωτιά στην περιοχή Σίτνα της Δράμας ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 7η ΕΜΟΔΕ με πέντε οχήματα.

Παράλληλα από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μεγάλη φωτιά με εκρήξεις στο νοσοκομείο τής Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Μετά από λίγη ώρα, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο με την παρέμβαση του προσωπικού του Νοσοκομείου αλλά και με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Δράμας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30 και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε  από εργασίες που γινόταν σε υπαίθριο χώρο, με αποτέλεσμα να αναφλεχθούν εύφλεκτα υλικά. Αναφέρθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς τραυματίες.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών ακούστηκαν ορισμένες εκρήξεις, ο οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχονταν από μπουκάλια σπρέι

Με την βοήθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, ξεκίνησε άμεσα και η μετακίνηση των ασθενών σε υπαίθριο χώρο. Αυτή την στιγμή παραμένουν πυροσβεστικα μέσα ενώ η μυρωδιά από καμμένο είναι έντονα διάχυτη στους χώρους του νοσοκομείου Δράμας.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανησυχία αν εργαστεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 80χρονος συνταξιούχος γιατρός

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Ανακοίνωση ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Δράμας

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Δράμας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πιθανότητα να εργαστεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας 80χρονος συνταξιούχος γιατρός. Πρόκειται για τον μοναδικό ιδιώτη γιατρό που εκδήλωσε ενδιαφέρον,  μετά από πρόσκληση της Διοίκησης του νοσοκομείου, να εργαστεί με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των κενών 24ωρης εφημέρευσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η είδηση και μόνο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια  στους εργαζόμενους. Ο Διευθυντής της ΜΕΘ αντέδρασε εκφράζοντας την  πρόθεση του να παραιτηθεί αν προχωρήσει η  διαδικασία πρόσληψης του υπερήλικα  γιατρού. Στην πολύπαθη ΜΕΘ της Δράμας που εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί με δύο μόνιμους γιατρούς, μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα.

Κανείς δεν αμφισβητεί τις ιατρικές ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία ή την καλή διάθεση  του συγκεκριμένου γιατρού να βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση. Όταν όμως οι υπάλληλοι με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους απολύονται αυτοδίκαια και συνταξιοδοτούνται, εύλογα γεννιέται το ερώτημα αν στα 80 τους μπορούν να επανέρχονται για να αναλάβουν εκ νέου καθήκοντα  σε μια υπηρεσία υποστελεχωμένη με υπερεφημέρευση και εξοντωτικές συνθήκες εργασίας.

Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους λύσεις που αναζητά η κυβέρνηση για την κάλυψη των κενών στα δημόσια νοσοκομεία δεν θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΣΥ αλλά ενδέχεται να έχουν αντίθετα αποτελέσματα. Αναφερόμαστε στην τροπολογία με την οποία άνοιξε ο δρόμος για αθρόες προσλήψεις με μπλοκάκι στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς  αλλά και στο κάλεσμα που απηύθυνε ο υπουργός υγείας μέσω τηλεοπτικής εκπομπής σε  συνταξιούχους τραυματιοφορείς προκειμένου να  επιστρέψουν με μπλοκάκι στα νοσοκομεία.

Οι εργαζόμενοι έχουμε φτάσει στα όρια μας λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και δεν αντέχουμε πειραματισμούς στις πλάτες μας. Δεν αντέχουμε επίσης να χάσουμε ούτε έναν από τους λιγοστούς γιατρούς που έχουν απομείνει. Για ακόμα μια φορά ζητάμε την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Τη θέσπιση ισχυρών κινήτρων ώστε νέοι γιατροί, νοσηλευτές αλλά και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων να έρθει να εργαστεί στο νοσοκομείο της Δράμας και στα υπόλοιπα περιφερειακά νοσοκομεία.

Όπως μας ενημέρωσε η Διοικήτρια του νοσοκομείου Δράμας σε συνάντηση που είχαμε μαζί της, δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση σχετικά με την πρόσληψη του 80χρονου γιατρού. Ενήμεροι για το θέμα είναι και οι βουλευτές του νομού. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                              Η Γραμματέας

Ιωάννης Παπαδόπουλος                                                            Κιορπέ Ζωή

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

Πολιτιστικά3 μήνες πριν

Πέντε Σιωπές… της Σίλα Στίβενσον από την ομάδα “Θεατροστάσιο”

Πολιτιστικά3 εβδομάδες πριν

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη Δράμα την Τετάρτη 3 Ιουλίου στις 21:00

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Η Ελένη Βιτάλη στις 11 Μαΐου στην Κεντρική Πλατεία Δράμας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ2 μήνες πριν

Ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Η υπουργός Πολιτισμού κ. Μενδώνη “έδιωξε” τις αντιπολιτεύσεις του Δήμου Δράμας

Εκπαιδευτικά3 μήνες πριν

Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της First Lego League στη Δράμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ6 ημέρες πριν

Η Αναστασία Τόλιου υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Δόξας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οίνου «Βασικές αρχές οινογνωσίας»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες πριν

Στο τοπικό πρωτάθλημα μετά από 106 χρόνια – Μαύρη σελίδα για τη Δόξα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

Απολογισμός των πρώτων 100 ημερών της θητείας του Δημάρχου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ6 ημέρες πριν

Φωτιά στο Πανόραμα Δράμας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Η Καλίσσα Αποστολίδου επικεφαλής της Raycap

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Άντρη Παράσχου: Η δραμινή επιλογή στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες πριν

1ο Τουρνουά Μπάσκετ “ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ”

Χρηστικά8 ώρες πριν

Αποκλειστικά για γυναίκες με άποψη!

Χρηστικά8 ώρες πριν

Νεανική λάμψη και προστασία με αντηλιακά youth lab σε προσφορές που σας συμφέρουν

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ13 ώρες πριν

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σίτνα στη Δράμα – Επιχειρούν και τρία ελικόπτερα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

Μεγάλη φωτιά με εκρήξεις στο νοσοκομείο τής Δράμας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ1 ημέρα πριν

Σε περίοπτη θέση στο Δημαρχείο Δράμας και στην καρδιά μας η “Άννα Κορακάκη”

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

Ανησυχία αν εργαστεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 80χρονος συνταξιούχος γιατρός

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Χρηστικά1 ημέρα πριν

Αναζητάτε χώρο εργασίας για την επαγγελματική σας δραστηριότητα;

Χρηστικά1 ημέρα πριν

Αρρενωπότητα… στα άκρα!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Ψήφισμα  του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ν. Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ6 ημέρες πριν

Φωτιά στο Πανόραμα Δράμας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ6 ημέρες πριν

Η Αναστασία Τόλιου υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Δόξας

Πολιτιστικά1 εβδομάδα πριν

Ολοκλήρωση της 3η Διεθνούς Θερινής Μουσικής Ακαδημίας – DISMA 2024

Χρηστικά1 εβδομάδα πριν

Επώνυμα brands στις καλύτερες τιμές!

Χρηστικά1 εβδομάδα πριν

SUP φουσκωτές σανίδες: Το νέο καλοκαιρινό σπορ που θα σας συναρπάσει

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών