Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αποτελέσματα εκλογών ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

  • Αχτσιόγλου 425
  • Κασσελακης 329
Την προηγούμενη Κυριακή
  1. Αχτσιόγλου 386
  2. Κασσελάκης 308
  3. Τσακαλώτος 102
  4. Παππάς 48
  5. Τζουμάκας 6

Olga Karatzoglou

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Θ. Ξανθόπουλος: Θεωρώ βέλτιστη λύση την Εφη Αχτσιόγλου

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Θ. Ξανθόπουλος στο Blue Sky: Θεωρώ βέλτιστη λύση την Εφη Αχτσιόγλου-Το κρίσιμο είναι η νέα ηγεσία να συνθέσει, να εμπνεύσει και ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών

“Εχω εκφράσει από τη πρώτη στιγμή την υποστήριξη μου στην Εφη Αχτσιόγλου. Θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση. Το ποιός θα βγεί θα το αποφασίσουν οι πολίτες.

Η πεμπτουσία του ζητήματος όμως είναι την επόμενη μέρα ο επικεφαλής να πετύχει μια σύνθεση έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την ώθηση που του δίνει ο κόσμος, οι 150.000 που ήρθαν και ψήφισαν¨, τόνισε μιλώντας στον Blue Sky και την εκπομπή Παρεμβάσεις, ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Και όπως συμπλήρωσε, αυτό είναι απαραίτητο, ώστε “να ξαναβρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο, να επουλώσει τις πληγές του και κυρίως να εμπνεύσει αισιοδοξία στον κόσμο ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε της αυριανής κυβέρνησης”.

Οπως είπε, όποιος και να βγει “θα πρέπει να κάνει συνθέσεις για να οικοδομήσουμε τον τον ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας με βάση την εμπειρία, την ανάγκη της κοινωνίας και το αίσθημα της ευθύνης… Είμαστε δύσκολα, η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αθροίζει κραυγαλέες εμφατικές αποτυχίες και πρέπει να δώσουμε στη κοινωνία μια νότα αισιοδοξίας ότι εμείς μπροούμε και αυτό δεν μπορεί να το απεμπολήσει κανένας. Με αυτή την έννοια είμαι αισιοδοξος”. τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Ξανθόπουλος άσκησε σκληρή κριτική στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, λέγοντας μεταξύ άλλων, ότι διαρρηγνύει το παραδοσιακό 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ύπνος. “Όταν το Σύνταγμα μιλά για προστασία του δικαιώματος στην εργασία, εννοεί την υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει εργασία στους πολίτες.

Εδώ προστατεύεται το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να λειτουργεί η επιχείρησή του που είναι σε αντίθεση με το δικαίωμα του συνδικάτου να υπερασπίσει την απεργία του. Οι εργαζόμενοι είναι ουαιαστικά αφοπλισμένοι. Υπάρχει ανασφάλεια, αδήλωτη εργασία, ανεργία. Αυτό το νομοσχέδιο περιορίζει ουσιωδώς την θεσμική δυνατότητα όσων διεκδικούν και αυτό έχει σημασία και για την ποιότητα της κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε”, κατέληξε.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ενίσχυση της αυτοεικόνας και προσωπική ενδυνάμωση

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ» πρόκειται να υλοποιήσει βιωματικό σεμινάριο 5 συναντήσεων για ενήλικες με στόχο την ενίσχυση της αυτοεικόνας και την προσωπική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων/ουσών. Σας προσκαλούμε σε ένα «ταξίδι» διερεύνησης των αποθεμάτων και ικανοτήτων μας και της ανάδειξης της μοναδικότητάς μας μέσα σε ένα πλαίσιο εχεμύθειας, σεβασμού, εμπιστοσύνης και αποδοχής.

Το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Τρίτη 10.30π.μ.-12.00 στο χώρο της «ΔΡΑΣΗΣ» (Θεμιστοκλέους 2, 1ος όροφος – Τηλ. 2521030053) και οι ημερομηνίες των συναντήσεων είναι 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 και 31/10.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, είτε τηλεφωνικά στο 2521030053 (υπόψη Ευανθία Τάζογλου), είτε ηλεκτρονικά στο drasidrama@gmail.com, γράφοντας τα στοιχεία σας:  Όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Συντονίστρια: Ευανθία Τάζογλου, MScPhD Ψυχολόγος – Συστημική Θεραπεύτρια Ζευγαριών.

Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής.

Όλες οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Δράμας  «ΔΡΑΣΗ» υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

Δημοτικές 20234 ημέρες πριν

“Project για τη Δράμα”: Πόσες ψήφους αξίζει ένα εμβόλιο;

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Απόπειρα βιασμού νεαρής στη Δράμα σε πυλωτή οικοδομής

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Δράμα: Συνελήφθη 62χρονος που μετέτρεψε την αυλή του σε αρχαιολογικό μουσείο

Δημοτικές 20231 εβδομάδα πριν

Ηχηρό μήνυμα αλλαγής και ανάτασης της Δράμας!

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ16 ώρες πριν

Αποτελέσματα εκλογών ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Δράμας

ΕΛΛΑΔΑ4 ημέρες πριν

Επίσκεψη Κασσελάκη στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

2ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Δράμας

Δημοτικές 20233 εβδομάδες πριν

Ψηφοδέλτιο “Project για τη Δράμα” – Δημοτικές Εκλογές 2023

Πολιτιστικά4 εβδομάδες πριν

Βρέθηκε αρχαίος κίονας στο κέντρο της Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Αγιασμός θεμελίωσης Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου

Περιφερειακές 20232 εβδομάδες πριν

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σϋμβουλοι ΠΕ Δράμας με τη Λαϊκή Συσπείρωση

Δημοτικές 20236 ημέρες πριν

Ένωση Κυριών Δράμας: Όαση κοινωνικής προσφοράς

Δημοτικές 20232 εβδομάδες πριν

Project για τη Δράμα: Πολιτισμός και Άνθρωπος

Δημοτικές 20232 εβδομάδες πριν

Παρουσίαση ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπείρωσης

Δημοτικές 20235 ημέρες πριν

Σύλλογος Παραπληγικών Δράμας Όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ16 ώρες πριν

Αποτελέσματα εκλογών ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Δράμας

Δημοτικές 202317 ώρες πριν

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων

Πολιτιστικά17 ώρες πριν

Αγιασμός πολιτιστικής περιόδου 2023-2024 της Ένωσης Χορευτών Ν . Δράμας “ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ”

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Θεωρώ βέλτιστη λύση την Εφη Αχτσιόγλου

Δημοτικές 20233 ημέρες πριν

Συγχαρητήριο μήνυμα για τον ιατρό – χειρουργό Γιώργο Βράκα

Δημοτικές 20233 ημέρες πριν

Πρόγραμμα 2024 – 2028 / «Project για τη Δράμα»

Εκλογές 20193 ημέρες πριν

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.: Άρθρο του Θεόφιλου Ξανθόπουλου

Δημοτικές 20233 ημέρες πριν

Αγαπάμε την πόλη μας – Ζωντανεύουμε τις γειτονιές της #2

Δημοτικές 20234 ημέρες πριν

Επαφές του Γιώργου Παπαδόπουλου και υποψηφίων της Επανεκκίνησης

ΕΛΛΑΔΑ4 ημέρες πριν

Επίσκεψη Κασσελάκη στη Δράμα

Περιφερειακές 20234 ημέρες πριν

“Μαζί για την Αλλαγή” Παρουσίαση υποψηφίων στη Δράμα

Δημοτικές 20234 ημέρες πριν

“Project για τη Δράμα”: Πόσες ψήφους αξίζει ένα εμβόλιο;

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Ενίσχυση της αυτοεικόνας και προσωπική ενδυνάμωση

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

2ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Δράμας

Δημοτικές 20235 ημέρες πριν

Σύλλογος Παραπληγικών Δράμας Όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι.

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών