Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

Διαβάστε όλο το άρθρο
Advertisement

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

26 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.790 στην Ελλάδα, 50.334 τεστ ημέρας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 26/02/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής 

Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 26 Φεβρουαρίου 2021

Σήμερα ανακοινώνουμε  1.790  νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων  6  εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

PCR τεστ συνολικά =   3.608.508                           PCR τεστ ημέρας =   23.861                    

Rapid τεστ συνολικά = 1.554.959                           Rapid τεστ ημέρας = 26.473                         

Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας  =  50.334                       

Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ =   3,56%

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 188.201 (ημερήσια μεταβολή +1.0%), εκ των οποίων 51.8% άνδρες. 1 Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 62 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.462 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 29, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.439 θάνατοιΤο 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 371 (71.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To 84.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.326 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 270 (ημερήσια μεταβολή -7.53%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 273 ασθενείς.

Ηλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη)

Μεταλλάξεις

Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

 

Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)

ΗμερομηνίαΗμέραΕισαγωγές ασθενών
με κορονοϊό
ΕξιτήριαΚάλυψη κλινών
covid19
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ
covid19
25-02-2021Πέμπτη302 231 35,97% 58,35% 
24-02-2021Τετάρτη292 265 36,29% 56,83% 
23-02-2021Τρίτη304 216 36,88% 55,52% 
22-02-2021Δευτέρα299 176 37,04% 55,09% 
21-02-2021Κυριακή264 75 35,63% 54,52% 
20-02-2021Σάββατο259 146 33,43% 55,07% 
19-02-2021Παρασκευή247 185 32,31% 53,88% 
18-02-2021Πέμπτη277 21232,29% 53,29% 
17-02-2021Τετάρτη181 186 32,60% 53,05% 
16-02-2021Τρίτη211 141 33,03% 52,42% 
15-02-2021Δευτέρα190 133 32,50% 51,20% 
14-02-2021Κυριακή2014332,41%50,77%
13-02-2021Σάββατο248 136 30,26% 49,80% 
12-02-2021Παρασκευή254 171 29,50% 50,39% 
11-02-2021Πέμπτη220 164 28,43% 49,30% 
10-02-2021Τετάρτη23815728,31%48,53%
09-02-2021Τρίτη214194
08-02-2021Δευτέρα208 123 
07-02-2021Κυριακή16548
06-02-2021Σάββατο225122

 

Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί  έχουν πραγματοποιηθεί  (Πηγή emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)

Την 25.2.2021 πραγματοποιήθηκαν  32.023 εμβολιασμοί

Σύνολο εμβολιασμών =   826.370 

 

Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

  • 6 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

 Αττικής     790            

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              93        
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ       98           
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       32         
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ       94               
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  212                   
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ          78
ΠΕΙΡΑΙΩΣ          167
ΝΗΣΩΝ               16                       

– Θεσσαλονίκης   150       

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 35
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 32
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12
ΑΡΤΑΣ 11
ΑΧΑΪΑΣ 122
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 24
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7
ΔΡΑΜΑΣ 1
ΕΒΡΟΥ 5
ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 16
ΗΜΑΘΙΑΣ 15
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45
ΘΑΣΟΥ 5
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 17
ΘΗΡΑΣ 2
ΙΘΑΚΗΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16
ΚΑΒΑΛΑΣ 13
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 13
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7
ΚΙΛΚΙΣ 5
ΚΟΖΑΝΗΣ 18
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 31
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ 56
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΛΕΣΒΟΥ 6
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9
ΝΑΞΟΥ 7
ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΕΛΛΑΣ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ 8
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 17
ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΡΟΔΟΥ 35
ΣΑΜΟΥ 6
ΣΕΡΡΩΝ 10
ΣΥΡΟΥ 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 54
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14
ΧΑΝΙΩΝ 6
ΧΙΟΥ 8

  • 61 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα

Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)

ΗμερομΚρΗμΚρΣυνΤεPCRΤεΣPRΔεΘετΔΜΘαΗΘαΣ
26-02-2021179018820123861503343,56%371296439
25-02-2021178418646923192502473,55%367396410
24-02-2021191318468622523492153,89%357286371
23-02-2021214718278325131555433,87%357226343
22-02-202188018067210197156105,64%346246321
21-02-202188417980214716231393,82%326256297
20-02-2021142417891820892433103,29%325236272
19-02-2021146017749423309456533,20%325286249
18-02-2021140017605919966370093,78%320276221
17-02-202175517465913643257242,94%313136194
16-02-2021112117390521545404462,77%309296181
15-02-20216981728249697133045,25%299266152
14-02-202166217212812378196943,36%301236126
13-02-2021122217146620864458332,67%300266103
12-02-2021141017024423271476622,96%293216077
11-02-2021132716887223086508792,61%281226056
10-02-2021149616754922800514072,91%284176034
09-02-2021152616606723769530152,88%277206017
08-02-202163816457511337181523,51%276255997
07-02-202173316394613128219973,33%262215972
06-02-2021111316321322028460572,41%249295951
05-02-2021119516210721328458882,60%246195922
04-02-2021107016093516331443962,41%249255903
03-02-2021115115986615121386962,97%246275878
02-02-2021126115871616721375913,35%244225851
01-02-20215431574953709113514,78%248335829
31-01-20214841569576656131573,67%255175796
30-01-202179515647312890319042,49%257155779
29-01-202194115567827286453812,07%260225764
28-01-202171615479615796340442,10%268185742
27-01-202185815408320074376952,27%274325724
26-01-202184215322617204362402,32%283215692
25-01-2021436152412330793944,64%286255671
24-01-20213341519805776118732,81%288245646
23-01-202160515164612084309961,95%292245622
22-01-202158515104112579324371,80%288285598
21-01-202150915047910974294551,72%293255570
20-01-202151614997311743304291,69%300275545
19-01-202156614946210932315991,79%320305518
18-01-2021320148925371281733,91%322195488
17-01-20212371486076090107952,19%320285469
16-01-202151014837011456303131,68%323205441
15-01-202161014786011568325281,87%319345421
14-01-202159914728312275350391,70%328335387
13-01-202167114668811864349801,91%340255354
12-01-202186614602012556416742,07%337275329
11-01-20214441451795953166702,66%350395302
10-01-20214451447388464197082,25%353365263
09-01-202180014429311828366832,18%362325227
08-01-202172114349411857364581,97%386495195
07-01-2021510142777488286975,86%391475146
06-01-202181614226713881302862,69%399485099
05-01-202192814145311817319962,90%405405051
04-01-20214271405263.23482025,15%407545011
03-01-2021390140099436685044,58%421364957
02-01-2021262139709315647985,46%431404921
01-01-202159713944714679286392,08%429434881

 

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακαινίστηκε και λειτουργεί ξανά η βιβλιοθήκη της Αδριανής.

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Καλωσορίζουμε τους απανταχού «βιβλιοφάγους» στη βιβλιοθήκη μας στην Αδριανή!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της βιβλιοθήκης η οποία στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα της Αδριανής. Διαθέτει πλέον οργανωμένη αίθουσα αναγνωστηρίου με δύο (2) Η/Υ που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η βιβλιοθήκη είναι δωρεά του ευεργέτη του χωριού μας, ιατρού Στυλιανού Σαμαρά και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 6200 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων. Είναι στελεχωμένη μέσω της κοινωφελούς εργασίας με έναν βιβλιοθηκονόμο και λειτουργεί ως δανειστική καθημερινά από 07.30 έως 13.30.

Η συμβολή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας  Δήμου Παρανεστίου  κ. Σάββα Χορόζογλου  και του Προέδρου της  Κοινότητας  Αδριανής  κ. Στράτου Παπαδόγλου ήταν καίρια για να γίνει πραγματικότητα το έργο αυτό. Παραδίδουμε σήμερα στους δημότες μας έναν ακόμη χώρο γνώσης και πολιτισμού.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ένωση Αξιωματικών ΑΜΘ: Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Ξανθόπουλο

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  &  ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Γνωρίζεται ότι την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Γ΄ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙΑ Α/Υ κ.ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, από κοινού με τον Αντιπρόσωπο της ΠΟΑΞΙΑ Α/Υ κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννη και τον Ταμία της Ένωσης Υ/Β΄ κ. ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Πέτρο, εκπροσωπώντας την ΕΑ.ΑΜΘ, πραγματοποίησαν θεσμική, εθιμοτυπική συνάντηση με τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν.Δράμας κ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Θεόφιλο και Τομεάρχη Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ, στο γραφείο του στη Δράμα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων της περιόδου, εκθέσαμε στο κ. Βουλευτή μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα μέλη μας αλλά και το αστυνομικό προσωπικό γενικότερα που υπηρετεί σε Υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Δράμας, με επίκεντρο το ζήτημα των παλιών περιπολικών του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας, συνδυαστικά της μη διάθεσης καινούργιων συμβατικών αυτοκινήτων (άνευ χρωματισμού), στον αντίποδα μάλιστα που άλλες υπηρεσίες ωφελήθηκαν προσφάτως από ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ.

Ακολούθως, τέθηκαν ζητήματα αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του ΠΡΟΚΕΚΑ Δράμας στο Παρανέστι, την αναγκαιότητα να παραμείνει η αστυνομική δύναμη φύλαξης και να υπάρχει σαφής αποκλειστική διοικητική ομοιογένεια των φιλοξενούμενων αλλοδαπών του Κέντρου, ώστε να αποφεύγονται επεισόδια. Στο πλαίσιο και του Τομέα του, αναφερθήκαμε και στο ζήτημα των φυλακών του Νικηφόρου και τις προεκτάσεις του όταν τεθεί σε λειτουργία ζητώντας να γίνουν δέουσες παρεμβάσεις, ώστε να ενισχυθεί το Α.Τ Δράμας, που έχει την εδαφική αρμοδιότητα, με ειδικά αυτοκίνητα μεταγωγών και ικανό αριθμό αστυνομικών προκειμένου για την εξωτερική περιφρούρηση και ασφάλεια του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου.

Ο κ.Βουλευτής με φιλόξενη διάθεση, μας ευχαρίστησε που είχαμε τη ευκαιρία να τον ενημερώσουμε εμπεριστατωμένα για τα ζητήματα του κλάδου μας, δεσμευόμενος να ενεργήσει θεσμικά για την προώθηση λύσεων είτε προς τον αρμόδιο Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κοινοβουλευτικά ερωτήματα που θα θέσει εν προκειμένω για τα ζητήματα που του τέθηκαν, ζητώντας να έχει σ αυτή τη περίπτωση και γραπτή αναφορά της Ένωσης μας ως συνέχεια της συνάντησης μας. Επιπλέον μας ενημέρωσε ότι προτίθεται σύντομα να πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Δ.Α Δράμας για να έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των Συνδικαλιστικών σωματείων.

Οι συναντήσεις μας , ως Ένωσης Αξιωματικών ΑΜΘ θα συνεχιστούν και με άλλους φορείς του Κοινοβουλίου και της Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο και τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

Αποτελέσματα Δημοσκόπησης

Advertisement
Πολιτιστικά4 εβδομάδες πριν

Ο Γιώργος Ζώης Head Programmer του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος

Πολιτιστικά4 εβδομάδες πριν

Εργαστήρι φωνής με έναυσμα τα χορικά των Βακχών του Ευριπίδη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ4 εβδομάδες πριν

Δόξα Δράμας – Διαγόρας Ρόδου 0-2

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

ΔΕΗ. Ρύθμιση οφειλών καταναλωτών με ευνοϊκούς όρους

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

28 Ιαν: 3 κρούσματα στη Δράμα, 716 στην Ελλάδα, 18 θάνατοι, 268 διασωληνωμένοι

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

«Πόλη + Ζωή»: Καρκινοβατεί το έργο της Βιοκλιματικής Αναβάθμισης της 19ης Μαΐου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ4 εβδομάδες πριν

Ο Αδάμ Παπαδόπουλος συνεχίσει στην Δράμα για ενάμιση ακόμη χρόνο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

31 Ιαν: Χωρίς κρούσμα και σήμερα στη Δράμα, 484 στην Ελλάδα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Η συμφωνία των πολιτικών Άρθρο, του Τζίμα Μαργαρίτη

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

2 Φεβ: 3 κρούσματα στη Δράμα, 1261 στην Ελλάδα, τα 652 στην Αττική, 22 νεκροί

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Να ενισχυθεί το επίδομα θέρμανσης στο Κ. Νευροκόπι

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

29 Ιαν: 3 κρούσματα στη Δράμα, 941 στην Ελλάδα, 22 νεκροί

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Εφημερίες Φαρμακείων από 01-02-2021 έως 28-02-2021

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Ραντεβού για εμβολιασμό πολιτών από 60 έως 64 ετών

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

30 Ιαν: Χωρίς κρούσμα η Δράμα, 795 στην Ελλάδα

Εκπαιδευτικά12 ώρες πριν

Πανελλήνιο Φεστιβάλ κατά της Σχολικής Βίας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ12 ώρες πριν

26 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.790 στην Ελλάδα, 50.334 τεστ ημέρας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ12 ώρες πριν

Ανακαινίστηκε και λειτουργεί ξανά η βιβλιοθήκη της Αδριανής.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ1 ημέρα πριν

Κολιτσιδάκης: «Ζεσταίνει το πράγμα στη Δόξα»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ2 ημέρες πριν

Την Κυριακή στο Κραχτίδης στις 12:00 με την Κέρκυρα ο ΔΡΑΜΑ 1986

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

Ένωση Αξιωματικών ΑΜΘ: Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Ξανθόπουλο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

25 Φεβ: 2 κρούσματα στη Δράμα, 1.784 στην Ελλάδα, 50.247 τεστ ημέρας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

24 Φεβ: 2 κρούσματα στη Δράμα, 1.913 στην Ελλάδα, 55.543 τεστ ημέρας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

23 Φεβ: 3 κρούσματα στη Δράμα, αλλά 2.147 στην Ελλάδα, 55.543 τεστ ημέρας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

Κάθετος Άξονας Δράμας – Αμφίπολης

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

Εικόνα διάλυσης στο Δήμο Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Δυστυχώς, τα θαλασσοδάνεια τελικά καλείται να πληρώσει ο Ελληνικός Λαό

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

38.912.268 ευρώ σε 4.258 δικαιούχους Επιστρεπτέας Προκαταβολής στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

22 Φεβ: 2η ημέρα χωρίς κρούσμα η Δράμα, 880 στην Ελλάδα, 15.610 τεστ ημέρας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Eθιμοτυπική συνάντηση με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών

error: Content is protected !!