Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Οι υποψήφιοι για τη Μητρόπολη Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Το ημερολόγιο του Αρχιεπισκόπου για τον Οκτώβριο έχει σημειωμένες «αρχιερατικές εκλογές». Ο αριθμός, έγραφα, έφτανε μέχρι προ δύο εβδομάδων, το πέντε. Δεν είχα υπολογίσει τότε τον άδικο χαμό του μητροπολίτη Δράμας Παύλου.

Με την εκδημία του μακαριστού Παύλου, αναμφισβήτητη απώλεια για τον Ποντιακό Ελληνισμό και τη Μακεδονία, τα δεδομένα αλλάζουν. Έχουμε τέσσερις Μητροπόλεις κενές μέχρι τώρα. Αιτωλοακαρνανία που λογικά μέχρι το καλοκαίρι θα διχοτομηθεί στα δύο (με έδρα Μεσολόγγι η μία και Αγρίνιο η άλλη), την Γορτυνία και τη Δράμα.

Μαζί με τις τέσσερις αναμένονται δύο ακόμη να ψάχνουν για μνηστήρα. Μία από οικειοθελή παραίτηση ηλικιωμένου αρχιερέα της επαρχίας και ίσως μία αν ενεργοποιηθεί η επιτροπή υγείας, μπας και σωθεί και το περιβάλλον που τον κρατάει όρθιο τον Μητροπολίτη.

Οι πληροφορίες θέλουν τον Αρχιεπίσκοπο να έχει στο μυαλό του για τη Δράμα τον ιεροκήρυκα της Μητρόπολης Φιλίππων π. Παύλο Κίτσο. Αξιόλογος κληρικός, που από καραμπόλα δεν εξελέγη στην Καβάλα και αναδείχτηκε ο νυν Μητροπολίτης κ. Στέφανος. Εξαιρετικός επίσης κληρικός που χαίρει της αποδοχής από όλη την ιεραρχία, ο νυν Πρωτοσύγκελλος της Θεσσαλονίκης π. Ιάκωβος Αθανασίου.

Θα συνιστούσα σε όποιον πάει να κάνει προβλέψεις ή να βάλει… στοίχημα, να μην βιαστεί. Οι θερινοί μήνες ευνοούν το ανακάτεμα της τράπουλας και μπορεί ο εκλεκτός να προκύψει από εκεί που δεν το περιμένει κανείς.

Επίδοξοι διάδοχοι

Όσοι βιάζονται να διαδεχτούν τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο καλό θα ήταν να μην βιάζονται. Το μυαλό του κ. Ανθίμου είναι «ξυράφι» και λύνει και δένει. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει είναι κυρίως κινητικά, επομένως το ότι δεν μπορεί να λειτουργεί δε σημαίνει πως δεν μπορεί να διοικεί.

Να θυμίσω πως και ο Βόλγκανγκ Σόιμπλε έχει δεδομένα κινητικά προβλήματα κι όμως όχι μόνο διοικούσε όλη την Ευρώπη, αλλά και καθήμενος έκανε όλους τους Έλληνες Πρωθυπουργούς να … χορεύουν στον ρυθμό του. Άλλο να μη μπορείς να σταθείς και άλλο να μη μπορείς να διοικείς. Για να μην μπερδεύονται αυτοί που θέλουν να εκπαραθυρώσουν τον Άγιο Θεσσαλονίκης.

Μικρή λεπτομέρεια: τόσο ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης όσο και ο μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας Παύλος γράφονταν και ψιθυρίζονταν ως πιθανοί διάδοχοι του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. Όμως άγνωστες οι βουλές του Κυρίου.

Γενικώς όσοι κυνηγούν μεταθετά και να διαδεχτούν τους γηραιότερους, καλό θα ήταν να κοιτάξουν το κονάκι τους. Να τακτοποιήσουν τη Μητρόπολή τους, να τη φροντίσουν να τη μεγαλώσουν και αν μετά κάνουν κάποιο έργο σημαντικό, η Ιεραρχία μπορεί να τους επιλέξει για κάτι υψηλότερο. Με φλύαρα κηρύγματα και ανέξοδες επικοινωνιακές φανφάρες, δεν ήρθε ποτέ η πρόοδος.

Πηγή: orthodoxtimes.gr

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Το «ΠΑΣΟΚ» επιστρέφει με πάνω από 90% – 170.000 ψήφοι

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία της Χαριλάου Τρικούπη – «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής» η ονομασία του κόμματος

Μια δεύτερη μεγάλη νίκη, μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, πέτυχε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα από μια εκλογική διαδικασία-σταθμό, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 170.000 μέλη. (Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα είχαν ξεπεράσει τις 176.000)

Το αποτέλεσμα ξεπερνά κάθε προσδοκία της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ φέρνει ξανά στην «μαρκίζα», μαζί με το όνομα «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, τον ήλιο με ποσοστό, σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως και πάνω από 90%.

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας εκλέχτηκαν:

 1. Καρσανίδου Σοφία (262 σταυροί)
 2. Καγγελίδης Αλέξανδρος (255 σταυροί)
 3. Ψαρράς Παναγιώτης (242 σταυροί)
 4. Κωνσταντινίδου Παρθένα – Πάτυ (230 σταυροί)
 5. Πασταλτζίδης Μιλτιάδης – Μίλτος (197 σταυροί)
 6. Λαζαρίδης Τρύφων (188 σταυροί)
 7. Ηλιάδου Ελένη (157 σταυροί)
 8. Νταλίδου Μαρία (149 σταυροί)
 9. Βαμβακίδου Μαρία (108 σταυροί)
 10. Παπαδόπουλος Παρασκευάς (94 σταυροί)
 11. Κυριαζής Αναστάσιος (91 σταυροί)

Ανδρουλάκης: Το σύμβολο μας, ο ήλιος, επέστρεψε
«Η συγκλονιστική σας συμμετοχή δυνάμωσε την ελπίδα που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ τα πάνω από 170 χιλιάδες μέλη, που έδωσαν δυναμικό παρών, παίρνοντας το μέλλον της παράταξης στα χέρια τους. Οι πολίτες αποφάσισαν: Το σύμβολο μας, ο ήλιος, επέστρεψε. Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης, που ταυτίστηκε με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια», δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτιμώντας ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε χαρακτηριστικά από την Χαριλάου Τρικούπη, ανάμεσα σε στενούς συνεργάτες του και στελέχη:

«Επέστρεψαν οι προσδοκίες να γίνει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη, μαζί με τις δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και των κινημάτων της οικολογίας , η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας.

Της Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης.

Η φωνή των Ελλήνων, που αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον, επιζητώντας την διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Η φωνή των νεότερων γενεών που αγωνίζονται για περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους.

Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας.

Μπροστά μας έχουμε κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές μάχες.

Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Όλοι μαζί θα νικήσουμε.».

Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη τονίζουν ότι προσήλθε στις κάλπες πολύ μεγάλο μέρος της «πολιτικής προίκας» των 270 χιλιάδων ψηφοφόρων στις διαδικασίες για την ανάδειξη Προέδρου τον περασμένο Δεκέμβριο και ότι σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, της Αχαΐας, της Θεσσαλίας αλλά και της Αττικής το ποσοστό συμμετοχής ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Μεγάλη συμμετοχή καταγράφηκε και εκεί που υπήρχε ανταγωνιστική διάθεση μεταξύ των υποψηφίων Συνέδρων και μελών για τις ηγεσίες των οργανώσεων, στελεχών από όλες τις τάσεις. Το σίγουρο είναι ότι η δεύτερη νίκη Ανδρουλάκη συμπεριλαμβάνει και κυριαρχία (υψηλά ποσοστά) των «προεδρικών» υποψηφίων στις κάλπες για την εκλογή Συνέδρων και των ηγεσιών στις Νομαρχιακές και Τοπικές Επιτροπές.

Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά έτσι κι αλλιώς ότι η σημερινή κινητοποίηση συνιστά εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχείρημα και δίνει μια δεύτερη ισχυρή νίκη στο Νίκο Ανδρουλάκη να συνεχίσει στην κατεύθυνση της «ανανέωσης, της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας» με την «καθημερινή μάχη του συγκεκριμένου».

Ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε γιορτή αναγέννησης της δημοκρατικής τη σημερινή εκλογική διαδικασία του Κινήματος Αλλαγής καλώντας από τη Νέα Σμύρνη, όπου και ψήφισε, «κάθε δημοκράτη, προοδευτικό πολίτη, που πίστεψε και πιστεύει στην δημοκρατική παράταξη να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή της αναγέννησης».

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Χαρά Κεφαλίδου: Ναι στην κυβέρνηση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Για τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, μίλησε το περιφερειακό πρόγραμμα της ΕΡΤ ΑΜ-Θ, η Βουλευτής του κόμματος στην Δράμα, Χαρά Κεφαλίδου.

Η κ. Κεφαλίδου στάθηκε στο γεγονός της αυξημένης συμμετοχής, κάτι που σημαίνει πως ο κόσμος στρέφει-σύμφωνα με την κ. Κεφαλίδου-, τη σκέψη του προς το ΠΑΣΟΚ και θέλει ενεργό συμμετοχή του στο πολιτικό σκηνικό.
Το ερώτημα που τίθεται επίμονα μια και ο πρόεδρος του κόμματος ζήτησε εκλογές, με ποιους θα συνάψει συνεργασίες το ΠΑΣΟΚ, που φιλοδοξεί να είναι ο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων, δεδομένου, πως το σύστημα της απλής αναλογικής με αυτές τις συνθήκες, δύσκολα να εξασφαλίσει το πρώτο κόμμα αυτοδυναμία.

Απαντώντας η κ. Κεφαλίδου τόνισε, πως ο Ελληνικός Λαός, που θα δώσει τα εκλογικά ποσοστά, θα δώσει και την εντολή στο κάθε κόμμα για συνεργασία, κάτι για το οποίο στην Ελλάδα, καταφεύγουμε ως λύση αναγκαστική και όχι από επιλογή. Σε αντίθεση βέβαια με την Ευρώπη, που συνασπισμοί κομμάτων σχηματίζουν κυβερνήσεις, από τις οποίες κυβερνιούνται οι χώρες.

«Είναι καλό να αποφεύγουμε τους δογματισμούς. Είναι ώρα να βρούμε τα σημεία που μας ενώνουν και να σχηματισθεί μία κυβέρνηση με πρόσωπο κοινής αποδοχής και από τα τρία κόμματα,-ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- τα οποία αυτόν τον μήνα βρίσκονται σε πυρετώδεις ρυθμούς εσωκομματικών διαδικασιών. Βέβαια υπάρχει και η δεύτερη προσφυγή στις κάλπες, αν δεν βρεθεί η λύση συνεργασίας», τόνισε καταλήγοντας η κ. Κεφαλίδου.

Σημειώνεται πως το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θα γίνει το τριήμερο από τις 20-22 Μάη στην Αθήνα.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

Advertisement
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Πλήθος κόσμου «υποδέχθηκε» τον Μητροπολίτη Δράμας Παύλο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

Οι υποψήφιοι για τη Μητρόπολη Δράμας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 εβδομάδες πριν

Φεύγει ο Φιλίππου από την Δόξα Δράμας, αναλαμβάνει ο Κετσιεμενίδης;

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Διαρρήξεις σε 2 εξοχικές κατοικίες στο Γρανίτη την Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Ρήτρα αναπροσαρμογής: H ΔΕΗ εξηγεί τι είναι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει

Εκπαιδευτικά3 ημέρες πριν

Στον επόμενο γύρο το 2ο ΕΠΑΛ Δράμας με νίκη 1-0 επί του ΓΕΛ Μουδανιών

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή ο Δήμαρχός μας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Χαρά Κεφαλίδου: Ναι στην κυβέρνηση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ4 εβδομάδες πριν

Σώθηκε η ΔΟΞΑ με ισοπαλία 2-2 στο Σοχό και μεγάλη νίκη του Παρδράμ 5-3

Πολιτιστικά4 εβδομάδες πριν

Αποκάλυψη της Σμύρνης του Θανάση Σάλτα σε αφήγηση Ιωάννα Μαστοράκη

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Εκλογές ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την ανάδειξη νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης μας Παύλος Η Τρίτη 3 Μαΐου είναι ημέρα πένθους για τη Δράμα.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Τελέστηκε η εξόδιος του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Παύλου

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Συλλυπητήριο μήνυμα για την εκδημία του μακαριστού μητροπολίτη μας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Η περίπτωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ19 ώρες πριν

Προσοτσάνη – Άρης Πετεινού 5-0 για την άνοδο στη Γ’ Εθνική (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ19 ώρες πριν

Νέος προπονητής τερματοφυλάκων στη Δόξα ο Κώστας Δαύκος

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

Οι υποψήφιοι για τη Μητρόπολη Δράμας

Εκπαιδευτικά3 ημέρες πριν

Στον επόμενο γύρο το 2ο ΕΠΑΛ Δράμας με νίκη 1-0 επί του ΓΕΛ Μουδανιών

Εκπαιδευτικά3 ημέρες πριν

Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.΄΄ ΦΩΤΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ΄΄

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ4 ημέρες πριν

Η Δόξα ανακοίνωσε την πρόσληψη του προπονητή Κυριάκου Κετσιεμενίδη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ4 ημέρες πριν

Φωτογράφισαν τη μαύρη τρύπα στην καρδιά του γαλαξία μας

Εκπαιδευτικά5 ημέρες πριν

Πρωταθλητές Περιφέρειας ΑΜΘ οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Δράμας!

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ7 ημέρες πριν

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Το «ΠΑΣΟΚ» επιστρέφει με πάνω από 90% – 170.000 ψήφοι

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Χαρά Κεφαλίδου: Ναι στην κυβέρνηση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ1 εβδομάδα πριν

Μπαράζ ανόδου στην Γ’ Εθνική: Ιπποκράτης Αλεξ/πολης – ΓΣ Προσοτσάνης 2-1

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Η περίπτωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Εκλογές ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την ανάδειξη νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Γυναικοκτονία στο Δήμο Νέστου Καβάλας με θύμα 43χρονη φαρμακοποιό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Τοψίδης: “Απαράδεκτη στάση”, Παπαθεοδώρου: Ανεπίδεκτος μαθήσεως

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

Φορέματα

top 30 ημερών