Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Δημοσιεύθηκε

στις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου.

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

Εκπαιδευτικά

“Kοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών”  στη Δράμα

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Από τον Οκτώβριο 2020 ξεκινάει η 6η χρονιά λειτουργίας του «Kοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών»  στη Δράμα

Σωματείο  Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ((Κ.Π.Ε.Π.) με το διακριτικό τίτλο: Φορέας υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Κ.Π.Ε.Π. είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που συστάθηκε στην Καβάλα με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα μη Χρηματοδοτούμενα από κάποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και δράσης του αλλά και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά  θέματα και ζητήματα.

Το Κ.Π.Ε.Π. λειτουργεί με επιτυχία εδώ και 7  χρόνια στις πόλεις Καβάλα, Χρυσούπολη Καβάλας, Θάσο, Κρηνίδες Καβάλας, Ξάνθη, Δοξάτο Δράμας, Δράμα, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Μαραθώνα Αττικής, Ν. Σμύρνη & Ηλιούπολη Αθηνών.

 Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το πρόγραμμα του Κ.Π.Ε.Π. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 περιλαμβάνει θέματα από το ευρύ επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες κλήθηκαν, μέσα από συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στα μέλη του φορέα Κ.Π.Ε.Π. έγκυρες, κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς.

Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτών μας εκπαιδεύεται σε διάφορες ευρωπαικές χώρες σε θέματα Ψυχολογίας με το πρόγραμμα ΕRASMUS +  του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ενηλίκων Erasmus +) στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στη συνέχεια  μεταδίδουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του  στους σπουδαστές του Κ.Π.Ε.Π.

Από τον Οκτώβριο του 2020 θα  ξεκινήσουν στη Δράμα  οι παρακάτω ετήσιοι επιμορφωτικοί τομείς

Δια ζώσης:

 • Θετική Ψυχολογία  
 • Δημιουργικό Εργαστήριο Δια χειρός:

«Μην το πετάς !!! Ανακύκλωσε  και χρησιμοποίησέ το»

Εξ αποστάσεως:

 • Η τέχνη της Διαπραγμάτευσης
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Μαθήματα Αυτοβελτίωσης
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Δημιουργική Γραφή

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 15 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Ιούνιο του 2021 συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και  θα έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, βιωματικών εργαστηρίων και αλληλοδραστικών συζητήσεων. Στο κλείσιμο του προγράμματος θα  απονεμηθούν Βεβαιώσεις Ετήσιας Επιμόρφωσης.

Προϋποθέσεις

 • Δεχόμαστε από τις  15 Ιουνίου 2020  έως 15 Οκτωβρίου 2020  αιτήσεις εγγραφών μελών άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το εθνικό, μορφωτικό, οικονομικό ή κοινωνικό επίπεδο.
 • Στη σελίδα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου http://www.koinonikopanep.com υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση όπου η δήλωση συμμετοχής στη θεματική ενότητα είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνη πράξη αυτοδέσμευσης.
 • Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 4 απουσίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Ετήσιας Επιμόρφωσης.
 • Το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κάθε θεματική ενότητα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» κοστίζει για τα νέα μέλη 150 Ευρώ και για τα ήδη ενεργά μέλη 140 Ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον αριθμό λογαριασμού του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» : IBAN GR 56017 1618 0006 6181 2768 7051
 • Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής.
 • Στην κατάθεση αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και η πόλη παρακολούθησης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα για τους σπουδαστές να εκπονήσουν προαιρετική εργασία (από ένα έως τέσσερα άτομα) σε μία υποθεματική κατηγορία κάποιας θεματικής ενότητας την οποία παρακολουθούν έχοντας τη βοήθεια και την υποστήριξη (ερευνητική και βιβλιογραφική) του ανάλογου εισηγητή. Η εργασία αυτή θα μπορεί να αναρτάται δημόσια σε ηλεκτρονικό περιοδικό με ISSN ή στην ιστοσελίδα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» και να παρουσιάζεται με μορφή προφορικής ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα διοργανώνεται από το φορέα κάθε δύο χρόνια.
 • Απλό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε με ετήσια συνδρομή 25 Ευρώ όπου θα του παρέχεται η δυνατότητα δωρέαν συμμετοχής σε διάφορες δράσεις που διοργανώνει ο φορέας (προβολή ταινίας, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και επισκέψεις κ.ά.)

Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν

 • με τον Συντονιστή Δράμας  κ. Κωνσταντινίδη Δημήτρη, τηλ. 6932341993
 • και με τη γραμματεία κ. Μπιάνκα Κατσιφλά  στο τηλ. 6981347237 & 6947449794

για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση

 • ιστοσελίδα: www.koinonikopanep.com
 • και στην Υπεύθυνη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  κ. Χρυσοπούλου Σταυρούλα  στο τηλ. 6942062499 & 6906501772.

Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο email: koinonikopanep@gmail.com

fb: Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τα ανεπαρκή υγειονομικά μέτρα κατά το άνοιγμα των σχολείων

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. και το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. Δράμας καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς του νομού μας και τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων να παραστούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κεντρική Πλατεία της Δράμας την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, για να διεκδικήσουμε σε μια περίοδο υγειονομικής και κοινωνικής κρίσης τα αυτονόητα:
 •  Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
 •  Μείωση μαθητών ανά τμήμα ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, με ανώτατο όριο τους 15
 • μαθητές.
 •  Εξασφάλιση απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών αιθουσών για τη λειτουργία
 • τμημάτων με μειωμένο αριθμό μαθητών.
 •  Άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών.
 •  Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες
 •  Δωρεάν παροχή αναγκαίου αριθμού κατάλληλων μασκών σε καθημερινή βάση σε μαθητές και
 • εκπαιδευτικούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
 •  Δωρεάν διενέργεια επαναλαμβανόμενων τεστ για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 •  Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση στην εκπαίδευση και οικονομική επιχορήγηση στις σχολικές
 • επιτροπές
 •  Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on – line μετάδοση των
 • μαθημάτων.

Όλοι μαζί στον αγώνα για τη δημόσια δωρεάν παιδεία!

Όλοι μαζί για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια μαθητών και εκπαιδευτικών!

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανησυχητικά και επικίνδυνα ‘κυκλώματα’ λειτουργούν στον Δήμο Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Γραφείο Τύπου “Πόλη + Ζωή”

Άκρως ανησυχητικά και επικίνδυνα ‘κυκλώματα’ φαίνεται να λειτουργούν στον Δήμο Δράμας. Όσο καλοπροαίρετα κι αν θέλει κανείς να ερμηνεύσει τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή του κ. Μαμσάκου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου σχετικά με την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και την πρόθεση χρηματοδότησης της ΔΕΚΠΟΤΑ σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει.

Τα γεγονότα με τη σειρά.

Την Παρασκευή 11-9-2020 συνεδριάζει κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα και την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και την πρόθεση χρηματοδότησης της ΔΕΚΠΟΤΑ. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν 30 δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων δύο αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη σύνδεσή τους στην τηλεδιάσκεψη.

Ο ένας εξ αυτών, ο επικεφαλής της παράταξής μας Κυριάκος Χαρακίδης, αφού παίρνει τον λόγο δηλώνει και την ψήφο του, επειδή διαπιστώνει διακοπές στη σύνδεσή του, η οποία κάποια στιγμή διακόπτεται.

Η δεύτερη, η δημοτική σύμβουλος Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, όταν κάποια στιγμή διακόπτεται η σύνδεσή της, συνεχίζει να παρακολουθεί τη συνεδρίαση χωρίς να μπορεί να παρέμβει και για τον λόγο αυτό ανακοινώνει τηλεφωνικά, αλλά στέλνει την ψήφο της στον Πρόεδρο και με γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο Πρόεδρος καταμετρώντας τις ψήφους, προσμετρά την ψήφο του κ. Χαρακίδη, αλλά όχι της κ. Χατζηιωάννου. Το αποτέλεσμα 14-13 υπέρ τη πρότασης των αντιπολιτεύσεων, το οποίο ανακοινώνεται επίσημα από τον Πρόεδρο και τελειώνει η συζήτηση του θέματος.

Την Τετάρτη 16-9-2020 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου ο προβλεπόμενος Πίνακας με τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε ‘πρώτη έκδοση’. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραποιηθεί και δεν πλειοψηφεί πλέον η πρόταση των αντιπολιτεύσεων όπως είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος, αλλά η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, χωρίς δηλαδή να προσμετράται  η ψήφος του κ. Χαρακίδη σε αντίθεση με την ανακοίνωση του Προέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγη ώρα μετά η ανάρτηση εξαφανίζεται.

Την ίδια μέρα, με καθυστέρηση λίγων ωρών, αναρτάται η απόφαση σε ‘δεύτερη έκδοση’, με τροποποιημένο περιεχόμενο, αλλά με το ίδιο παραποιημένο αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Στην παραποιημένη αυτή απόφαση αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος ενήργησε ‘εκ παραδρομής’, προσβάλλοντάς τον ευθέως.

Την επόμενη μέρα, 17-9-2020, αναρτάται η απόφαση σε ‘τρίτη έκδοση’, με τροποποιημένο πάλι περιεχόμενο και με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, αναρτάται η απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 11-9-2020, υπήρξε διαπιστωμένα προσπάθεια να παραποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. και μάλιστα με επίσημο τρόπο.  Με αφορμή την ξεκάθαρη τηλεφωνική δήλωση του Προέδρου προς τον κ. Χαρακίδη ότι αυτή η προσπάθεια έγινε εν αγνοία του και χωρίς τη συγκατάθεσή του, περιμένουμε από τον ίδιο να αναζητήσει και να κατονομάσει τον υπεύθυνο. Είναι άδικο οι ευθύνες να διαχέονται και να σπιλώνουν και υπαλλήλους που δεν ευθύνονται.

Δυστυχώς για τον κ. Μαμσάκο, ο ίδιος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών. Τουναντίον, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι γνώριζε τα πάντα. Με ικανοποίηση θα ακούγαμε μια διάψευση και από τη μεριά του, αλλά τότε θα έπρεπε να αποδώσει ο ίδιος τις ευθύνες σε όποιον ανήκουν. Τέτοια σοβαρά ατοπήματα δεν συμβαίνουν χωρίς την ‘ευλογία’ ή την καθοδήγηση, υψηλά ιστάμενων στη διοίκηση του Δήμου.

Όλα τα παραπάνω, με τις τόσο προκλητικές παραβάσεις των νόμων και των κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, ευλόγως οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποια μεγάλα συμφέροντα κρύβονται πίσω από την επιμονή να μην κλείσει η ΔΕΚΠΟΤΑ.

Από την πλευρά μας διαβεβαιώνουμε τους Δραμινούς ότι θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Δράμας και των Δραμινών με κάθε τρόπο.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο

Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σε πολύ καλή περιοχή στην Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

47 τα κρούσματα συνολικά στη Δράμα από την αρχή της πανδημίας

Εκπαιδευτικά3 εβδομάδες πριν

Δύο πανελλήνιες πρωτιές μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

4 νέα κρούσματα στη Δράμα, 287 στην Ελλάδα, 158 στην Αττική (11/09/2020)

Εκπαιδευτικά1 εβδομάδα πριν

Οι ώρες που θα γίνει ο Αγιασμός στα σχολεία του νομού Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

26/08: Ρεκόρ στη Δράμα με 5 κρούσματα και στην Ελλάδα με 293

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Κ. Νευροκοπίου

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Παράταση των περιοριστικών μέτρων στη Δράμα λόγω κορονοϊού

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες πριν

Τέσσερα νέα κρούσματα κορονοϊού στη Δράμα την Τετάρτη 02/09/2020

Εκπαιδευτικά3 εβδομάδες πριν

Oι Βάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

27/8: Ακόμη ένα κρούσμα στη Δράμα, 259 στην Ελλάδα και 6 θάνατοι

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Σαν Κεραυνός Εν Αιθρία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ2 εβδομάδες πριν

Η Δόξα (ξανα)Αλλάζει ιδιοκτήτη, τώρα σε Όμιλο Ελλήνων Επιχειρηματιών

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Διακοπή νερού στη Δράμα την Παρασκευή 11/09/2020

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Ξεκινά η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στη Δράμα

Εκπαιδευτικά4 εβδομάδες πριν

Η χρήση μάσκας επιτρέπει να μην υπάρχουν αποστάσεις στην τάξη

Εκπαιδευτικά10 ώρες πριν

“Kοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών”  στη Δράμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ14 ώρες πριν

Σημαντική νίκη μέσα στην Κέρκυρα 19-22 στην πρεμιέρα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τα ανεπαρκή υγειονομικά μέτρα κατά το άνοιγμα των σχολείων

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες πριν

Ανησυχητικά και επικίνδυνα ‘κυκλώματα’ λειτουργούν στον Δήμο Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες πριν

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 3 λεπτά αρκούν για να κάνουμε τη διαφορά

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες πριν

Το ταξίδι της συντροφικής ζωής – Δωρεάν σεμινάριο για ζευγάρια

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

47 τα κρούσματα συνολικά στη Δράμα από την αρχή της πανδημίας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

Κορονοϊός: 3 νέα κρούσματα στη Δράμα την Τετάρτη 16/09/2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ5 ημέρες πριν

Από τη Νικήσιανη το τρίτο θύμα του κορονοϊού στην Καβάλα

ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Προχειροδουλειές της τελευταίας στιγμής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ1 εβδομάδα πριν

1η αγωνιστική Α’ κατηγορίας ΕΠΣΔ 2020-2021

ΑΘΛΗΤΙΚΑ1 εβδομάδα πριν

Παρουσιάστηκαν ο προπονητής της Δόξας και ο συνεργάτης του

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

Παράταση των περιοριστικών μέτρων στη Δράμα λόγω κορονοϊού

Εκπαιδευτικά1 εβδομάδα πριν

Οι ώρες που θα γίνει ο Αγιασμός στα σχολεία του νομού Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα πριν

4 νέα κρούσματα στη Δράμα, 287 στην Ελλάδα, 158 στην Αττική (11/09/2020)

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών

error: Content is protected !!