ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πως κάνω αίτηση σύνδεσης φυσικού αέριου στη Δράμα; Μηδενικό το κόστος σύνδεσης

Δημοσιεύθηκε

στις

Τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ξεκινούν οι εργασίες φυσικού αερίου στην πόλη μας, ενώ οι αιτήσεις για συνδέσεις έχουν ξεκινήσει.

Την διαχείριση του αερίου την κάνει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) που συστάθηκε το 2017 και είναι θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ). Η ΔΕΔΑ κατέχει, αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια της Ελλάδας εξασφαλίζοντας την οικονομική, αξιόπιστη, ασφαλή και αδιάλειπτη ενεργειακή παροχή.

Η ΔΕΔΑ παρέχει 100% έκπτωση επί των τελών σύνδεσης για οικιακούς καταναλωτές, εμπορικές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (εκτός βιομηχανιών).

Τα τέλη Σύνδεσης οικιακών καταναλωτών για Αυτόνομη Θέρμανση είναι 814.88 € ενώ για Κεντρική Θέρμανση είναι 1,330.76 € στα οποία η ΔΕΔΑ μας κάνει έκπτωση 100%

Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται αν ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευάσει την Εσωτερική Εγκατάσταση και  μεριμνήσει για την έναρξη τροφοδοσίας του ακινήτου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύνδεσης.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, ο Διαχειριστής  χρεώνει το 100% των Τελών Σύνδεσης.

Πριν την αίτηση θα πρέπει να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου στην οδό σας. Αυτό γίνετε με μία φόρμα που υπάρχει στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της ΔΕΔΑ με την παρακάτω μορφή (η φόρμα εδώ)

Σε 1 με 2 ημέρες θα πάρετε απάντηση από την εταιρία όπου θα σας ενημερώνει αν η οδός βρίσκεται εντός ή εκτός δικτύου.

Εάν η οδός σας είναι εντός δικτύου θα υποβάλλετε αίτηση online εδώ

Γενικά Δικαιολογητικά:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου. (Υπόδειγμα εδώ)

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία ακινήτου

 • Μονοκατοικία (Ακίνητο αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας)
  • Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο δικαιολογητικό.
 • Πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση
  • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με τις υπογραφές συνιδιοκτητών που αντιστοιχούν στις μισές συν μία ψήφους (≥ 501 %), από το οποίο προκύπτει η απόφαση για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου και ο ορισμός του διαχειριστή ή του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση σύνδεσης. Το πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο υπογραφής του διαχειριστή. Υπόδειγμα Πρακτικού ΕΔΩ
 • Αυτοτελές διαμέρισμα σε πολυκατοικία με κεντρική Θέρμανση με συναίνεση πλειοψηφίας
  • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με τις υπογραφές συνιδιοκτητών που αντιστοιχούν στις μισές συν μία ψήφους (≥ 501 %), από το οποίο προκύπτει η συναίνεση τους για τη μόνιμη αποσύνδεση των διαμερισμάτων. Το πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή. Υπόδειγμα Πρακτικού ΕΔΩ
 • Αυτοτελές διαμέρισμα σε πολυκατοικία με κεντρική Θέρμανση χωρίς συναίνεση πλειοψηφίας
 • Αυτοτελές διαμέρισμα σε πολυκατοικία χωρίς κεντρική θέρμανση
 • Υπεύθυνη Δήλωση για μη ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης (εδώ)

Τιμολόγιο Διανομής 2020 – Οικιακοί Πελάτες

 • Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kW/έτος)
  • 0,5508187297
 • Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)
  • 0,0119346816
Η απάντηση που λάβαμε εμείς στην αίτηση για τον Έλεγχο διαθεσιμότητας Φυσικού Αερίου στην οδό μας
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος που πραγματοποιήσατε. Δυστυχώς η επιθυμητή οδός βρίσκεται εκτός δικτύου αυτή τη στιγμή.  Επειδή, όμως, τα δίκτυα μας επεκτείνονται, είναι πιθανό η σύνδεσή σας να είναι εφικτή στο μέλλον. Προκειμένου να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό παρακαλούμε συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα στείλτε την μέσω email oikiakoi@deda.gr) ή ταχυδρομικά (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Πύργος Αθηνών, 11ος όροφος, Λ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα), ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

top 30 ημερών

Exit mobile version