Πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών, σκυροδέτησης, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης σε αγροτικούς δρόμους στους οικισμούς

  • της Χωριστής,
  • του Μυλοποτάμου,
  • του Καλού Αγρού,
  • του Μαυροβάτου και
  • του Ξηροποτάμου.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 500.000 Ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Συνεχίζουμε το έργο που αρχίσαμε την προηγούμενη 5 ετία και να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι τα 4 χρόνια που έρχονται θα είναι παραγωγικά με πολλά έργα και εντάξεις που έχουμε ήδη δρομολογήσει» δήλωσε σχετικά ο κ. Μαμσάκος.