Connect with us

Χρηστικά

Εθνική Σύνταξη. Ποσό, ηλικία και έτη ασφάλισης

Δημοσιεύθηκε

στις

Εθνική ΣύνταξηΠοσό, ηλικία και έτη ασφάλισης. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση

Εθνική Σύνταξη. Αύξηση από 1.1.2024

Στα 426,17 ευρώ ανέρχεται το ποσό της εθνικής σύνταξης, από την 1 Ιανουαρίου 2024, λόγω της αύξησης 3% από 1.1.2024

Αριθμ. Φ11321/οικ.104985 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6856/07.12.2023
Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 4387/2016 για το έτος 2024

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 4387/2016 για το έτος 2024

1. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31.12.2023 αυξάνεται από την 01.01.2024 κατά τρία επί τοις εκατό (3,00%).

Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 4387/2016 ορίζεται σε 1,030.

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές που προέκυψαν από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2023 σε σχέση με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2023.

2. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024 και των αντίστοιχων στοιχείων που θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2024, όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης

Η αίτηση υποβάλλεται μετά την συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους ηλικίας του δικαιούχου

Υπολογισμός Εθνικής Σύνταξης Γήρατος On-line από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ

Η συμπλήρωση στοιχείων στα πεδία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη

Ο υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης Γήρατος γίνεται σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία στα πεδία της εφαρμογής και δείτε την εθνική σύνταξη που δικαιούσθε.

  • Ημερομηνία Εξόδου Στη Σύνταξη:
  • Ημερομηνία Γέννησης:
  • Ημέρες Ασφάλισης (ένσημα):
  • Συμπληρωμένα χρόνια διαμονής στη χώρα (από την ηλικία των 15 ετών):

Υπολογισμός Εθνικής Σύνταξης Γήρατος On-line

https://www.kepea.gr/calc-ethniki-syntaxi.php

Ο νόμος για την Εθνική Σύνταξη

Νόμος 4387/2016 – ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7
Εθνική Σύνταξη

1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α 165).

3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Η κατά τα ανωτέρω μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

4. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α ́ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α ́ 165).

5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

6. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4488/2017, η οποία υπάγεται στο Κεφάλαιο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου», μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο, στο οποίο ορίζεται ότι η προϋπόθεση της συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης γήρατος με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών.

Στην περίπτωση αυτή χορηγείται το ποσό εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης (345,60€).

Εθνική σύνταξη. Εννοιολογικός προσδιορισμός. Όροι και προϋποθέσεις καταβολής από το ΕΦΚΑ

Πηγή: https://www.odigostoupoliti.eu

Διαβάστε όλο το άρθρο

Χρηστικά

Cavalieri Assyrtiko ’23 Η νέα εσοδεία της οινοποιίας NICO LAZARIDI!

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Ένα ξεχωριστό κρασί με προέλευση από επιλεγμένα αμπελοτόπια που διατηρεί η οινοποιία NICO LAZARIDI στην περιοχή της Αγοράς Δράμας.

Το όνομα είναι εμπνευσμένο από τον τιμητικό τίτλο CAVALIERI, που δόθηκε από την Ιταλική Δημοκρατία στον Νίκο, την Μάργκα και τον Φεδερίκο Λαζαρίδη. Ιδιαίτερο και φινετσάτο, το Cavalieri Assyrtiko διακρίνεται αρχικά για το βαθύ λεμονί του χρώμα. Στη μύτη ξεδιπλώνουν έντονα αλλά και κομψά αρώματα εσπεριδοειδών, με τα ώριμα λευκόσαρκα φρούτα να κάνουν πρώτα την εμφάνιση τους. Με τις οξύτητες να δίνουν τον τόνο στην συνέχεια, επιτυγχάνεται η αρμονία μεταξύ της ανθικής προσωπικότητας των βοτάνων σε συνδυασμό με γλυκιές νότες γιασεμιού, για να φανερωθεί η σύντομη παραμονή σε δρύινα βαρέλια με παρουσία λεπτών οινολασπών.

Διαθέτει πλούσια υφή και γεμάτο σώμα, με ευχάριστα υψηλή οξύτητα – χαρακτηριστικό της ποικιλίας – και μακρά περίπλοκη επίγευση. Ιδανικό για να συνοδεύσει φρέσκα λαχανικά, λιπαρά ψάρια και θαλασσινά με όξινες σάλτσες, μανιτάρια, λευκά κρέατα, hummus και sushi.

Πρόκειται για μια κατηγορία μονοποικιλιακού οίνου, που ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια 500 λίτρων για 6 μήνες, και πίνετε ευχάριστα για τα επόμενα 4-5 χρόνια από τον τρύγο και έρχεται να προστεθεί στην ίδια οινική οικογένεια με τα μονοποικιλιακά Cavalieri MALAGOUSIA, Cavalieri MERLOT,  Cavalieri XINOMAVRO.

Απολαύστε την νέα ετικέτα της οινοποιοίας NICO LAZARIDI – διαθέσιμο σε φιάλη 750ml και 1.500ml. Για τους λάτρεις του κρασιού που προτιμούν τα ξηρά, το Cavalieri Assyrtiko είναι η ιδανική επιλογή για την ιδιότητα που έχει να συνδυάζεται εύκολα με τα φαγητά του καλοκαιριού αλλά και για την δροσερή και τραγανή γεύση του!
Βρείτε το Cavalieri Assyrtiko ’23 είναι διαθέσιμο στο e-shop .

Διαβάστε όλο το άρθρο

Χρηστικά

Πεζοπορία στη φύση: Οι απαραίτητες αγορές που πρέπει να κάνεις!

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Αν και ζούμε στη χώρα που είναι γνωστή για τα νησιά της και τις μοναδικές παραλίες για κολύμπι, ηλιοθεραπεία και άλλες δραστηριότητες, τα βουνά της Ελλάδας θα σου χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία. Η επαφή με τη φύση και το περπάτημα σε αυτήν θα βοηθήσει τόσο τη φυσική σου κατάσταση αλλά και τη διάθεση σου. Αν σε έχει συνεπάρει και εσένα το κύμα της πεζοπορίας και θέλεις να συμμετάσχεις στην πρώτη σου εκδρομή με έναν σύλλογο, σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε τις απαραίτητες αγορές που πρέπει να κάνεις για να απολαύσεις κάθε στιγμή με άνεση και ασφάλεια.

  • Παπούτσια πεζοπορίας

Και ξεκινάμε με την απαραίτητη αγορά που πρέπει να υπάρχει στη λίστα σου. Για τις μικρές και μεγάλες αποστάσεις που θα κάνεις, προμηθεύσου ένα ζευγάρι παπούτσια πεζοπορίας ή ορειβατικά μποτάκια τα οποία θα κρατήσουν σταθερό τον αστράγαλο αλλά και όλο το πέλμα.

  • Μπατόν

Τα μπατόν θα σε βοηθήσουν πολύ κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. Πρόκειται για δύο βοηθητικά ΄΄μπαστούνια΄΄ τα οποία είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος για να μπορείς να τα ρυθμίσεις με βάση τις ανάγκες σου. Επίσης, επειδή έχουν ρυθμιζόμενο ύψος μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα στο σακίδιο σου και να τα χρησιμοποιήσεις κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

  • Σακίδιο

Αν έχεις στη συλλογή σου ένα σακίδιο πλάτης με ανατομική πλάτη και άνετα χερούλια ώμου μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ώστε να αποθηκεύσεις τα snacks, το παγούρι και άλλα αντικείμενα που θα χρειαστείς στην εκδρομή. Εναλλακτικά, προμηθεύσου από καταστήματα με ορειβατικά και αθλητικά είδη ένα σακίδιο πεζοπορίας με αρκετά χωρίσματα ώστε να αποθηκεύεις τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ σου.

  • Παντελόνι πεζοπορίας

Το παντελόνι της πεζοπορίας θα σου εξασφαλίσει άνεση σε κάθε σου διαδρομή και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη θερμοκρασία μπορείς να επιλέξεις ένα χειμερινό παντελόνι με extra επένδυση από μέσα ή ένα καλοκαιρινό παντελόνι το οποίο είναι πολυμορφικό και μπορεί να μετατραπεί σε σορτς. Εναλλακτικά, μπορείς να πεζοπορήσεις με ρούχα που έχεις στην αθλητική σου συλλογή όπως κολάν γυναικεία, φόρμες, βερμούδες ανδρικές και άλλα ρούχα που θα σου προσφέρουν άνεση στο περπάτημα.

  • Μπουφάν

Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες θα χρειαστείς και ένα μπουφάν για το βουνό. Μπορείς να επιλέξεις ένα αντιανεμικό μπουφάν το οποίο θα έχει εσωτερική επένδυση η οποία μπορεί να αφαιρεθεί και να σε διατηρεί στην κατάλληλη θερμοκρασία. Και για τους καλοκαιρινούς μήνες, το αντιανεμικό μπουφάν είναι απαραίτητο καθώς θα σε προστατεύσει από τον αέρα και τον καλοκαιρινό ήλιο.

Καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντιηλιακό και ένα καλό παγούρι είναι απαραίτητα για την πεζοπορία στο βουνό. Και αυτές ήταν οι δικές μας προτάσεις για τα απαραίτητα είδη που πρέπει να προμηθευτείς ώστε να απολαύσεις κάθε στιγμή στη φύση με την παρέα σου!

Διαβάστε όλο το άρθρο

Χρηστικά

Πόσο ακόμα Formula 1: Drive to Survive αντέχουμε;

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Η αλήθεια είναι πως στην αρχή δεν ήμασταν σίγουροι πως θέλαμε να δούμε την 6η σεζόν που κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες. Την ώρα όμως που μελετούσαμε το στοίχημα για τους αγώνες της σεζόν 2024 στο πρωτάθλημα της F1, μπήκαμε στον πειρασμό να χαζέψουμε το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου. Και τότε ήταν που αναρωτηθήκαμε, πως γίνεται μια εκπομπή που επαναλαμβάνει το ίδιο θέμα και μοτίβο κάθε χρόνο, να μας κρατάει τόσο δυνατά κολλημένους στις οθόνες μας.

Οι παραγωγοί της σειράς όμως ξέρουν πως να κρατούν τον κόσμο αγκιστρωμένο στο περιεχόμενό τους. Έπαιξαν το πρώτο δυνατό χαρτί στο επεισόδιο που άνοιξε τη σεζόν. Η ιστορία της Aston Martin, με το μεγιστάνα ιδιοκτήτη, τον οδηγό – γιο του μεγιστάνα, το θρύλο Alonso στο δεύτερο μονοθέσιο και το τρομερό ξεκίνημα στην περσινή σεζόν, σε βάζουν για τα καλά στο παιχνίδι πριν καν το καταλάβεις. Και από κει και μετά είναι εύκολο να σε κρατήσουν. Αφού κάθε ομάδα έχει τη δική της ίντριγκα, τους δικούς της στόχους και τα δικά της σκαμπανεβάσματα.

Φυσικά και δεν είναι όλα τα επεισόδια τα ίδια. Είναι λογικό κάποιες ομάδες να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από άλλες. Φαίνεται όμως πως με τα χρόνια, οδηγοί και παράγοντες έχουν αρχίσει να νιώθουν πιο άνετα στο ρόλο των αντικειμένων του ντοκιμαντέρ, ώστε να ξεδιπλώνουν πιο άνετα τις  διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα τους. Και ενώ αρχικά παρακολουθούσαμε για να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας στο στοίχημα και να μειώσουμε με τις γνώσεις μας τη γκανιότα και το πλεονέκτημα στοιχηματικών στις αγορές που προτιμούμε, καταλήξαμε να το βλέπουμε για καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους.

Τι ξεχωρίσαμε και πιστεύουμε πως αξίζει περισσότερο; Καταρχήν η ματιά στην ψυχολογία του Ντάνιελ Ρικιάρντο, όταν από βασικός οδηγός της McLaren βρέθηκε τρίτος οδηγός (σε ρόλο «μαϊντανού» στην Red Bull) και μετά ξανά σε ρόλο βασικού οδηγού στην Alpha Tauri. Ή την πορεία του Ντε Βρις προς την αποτυχία και την απόλυση, σε ένα επεισόδιο σχεδόν “σπαρακτικό” με τον τρόπο που ο οδηγός της Alpha Tauri αντιμετώπισε την κριτική και την πίεση των κακών αποτελεσμάτων.

Πάντως, τα επεισόδια που κλέβουν την παράσταση είναι αυτά για τις Mercedes και Ferrari. Ειδικά το πρώτο, που επιβεβαιώνει το φλερτ μεταξύ Lewis Hamilton και Ferrari. Μετά τους έντονους προβληματισμούς του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή για την καθοδική πορεία της ομάδας και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας του μονοθεσίου που μονοπώλησε τους τίτλους σε οδηγούς και κατασκευαστές για σχεδόν μια δεκαετία. Δεν περιμέναμε την κάμερα του Netflix να μπει τόσο βαθιά στο παρασκήνιο των συζητήσεων μεταξύ του management team της εταιρίας και του super star οδηγού. Λόγω δε της παρουσίας και του Russell, του ετέρου οδηγού της ομάδας, που αποδεικνύεται απλό τους πιο τηλεοπτικούς αστέρες της F1, το συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν το αγαπημένο μας σε όλη την 6η σεζόν.

Η ανάλυση για τη Ferrari δε στερείται ίντριγκας και inside info. Καθώς για τους περισσότερους, η παρουσία του Γάλλου αρχιμηχανικού της εταιρίας ήταν σχετικά άγνωστη. Και η προσαρμογή του στα ιταλικά ήθη και έθιμα υπήρξε από μόνη της σημαντικός λόγος για να δούμε τη σειρά. Πέραν αυτού, οι χαρακτήρες των δύο οδηγών της Σκουντερία μόνο καλύτερα έκαναν τα περίπου 45 λεπτά του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Θα μπορούσαμε να γράφουμε ώρες ατέλειωτες για τα όσα είδαμε στα 10 επεισόδια του τελευταίου κύκλου. Και άλλα πολλά για τα όσα σκεφτήκαμε κατά τη διάρκειά τους. Αλλά ίσως θα ήταν καλύτερο να του ρίξετε μια ματιά μόνοι σας για να κρίνετε.

Κλείνοντας, να ξεκαθαρίσουμε πως ανήκουμε σε αυτούς που δεν είδαν κανένα Γκραν πρι από την αρχή ως το τέλος κατά την περσινή σεζόν. Δηλαδή τη σεζόν 2023 που καλύπτει ο 6ος κύκλος. Έχουμε επιδερμική οπτική επαφή με το σπορ, και αυτή κυρίως για να βελτιώσουμε πως παίζουμε στοίχημα Live. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στους συντελεστές του πως καταφέρνουν με κάποιο μαγικό τρόπο να μας κρατούν στον καναπέ μας με αμείωτο το ενδιαφέρον. Και μάλιστα να το εξάπτουν ακόμα περισσότερο κάθε σεζόν. Ακόμα και αν δεν είστε φανατικός των μηχανοκίνητων σπορ, ίσως αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Ανακαλύφθηκε μια ολόκληρη αρχαία πόλη κάτω από τη Δράμα.

Πολιτιστικά2 μήνες πριν

Πέντε Σιωπές… της Σίλα Στίβενσον από την ομάδα “Θεατροστάσιο”

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα πριν

Η Ελένη Βιτάλη στις 11 Μαΐου στην Κεντρική Πλατεία Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

1ο Βραβείο πήρε η σχολική εφημερίδα του 9ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας σε διεθνή διαγωνισμό

Πολιτιστικά3 μήνες πριν

Ευχαριστίες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δραμινών και φίλων Θεσσαλονίκης ΥΔΡΑΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 εβδομάδες πριν

Ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Εκπαιδευτικά2 μήνες πριν

Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της First Lego League στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οίνου «Βασικές αρχές οινογνωσίας»

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

Ο Πέτρος Τσολιάς υποψήφιος στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024

ΑΘΛΗΤΙΚΑ2 μήνες πριν

Στο τοπικό πρωτάθλημα μετά από 106 χρόνια – Μαύρη σελίδα για τη Δόξα

Εκπαιδευτικά2 μήνες πριν

Αντάμωμα σχολείων και Πολιτισμών στις 19 Απριλίου 2024

Πολιτιστικά2 μήνες πριν

Μαρία Κιόρτεβε: “Ηχηρή Σιωπή” το Σάββατο 06 Απριλίου 2024 στις 19:00

Χρηστικά3 μήνες πριν

Πόσο ακόμα Formula 1: Drive to Survive αντέχουμε;

Εκπαιδευτικά2 μήνες πριν

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο στο 1ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα πριν

Απολογισμός των πρώτων 100 ημερών της θητείας του Δημάρχου Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

Η πολιτικοποίηση ενός λαού

Εκπαιδευτικά2 ημέρες πριν

Τριήμερες Περιπέτειες Πολιτισμού για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες πριν

Ανοιχτό το ισόγειο του Δημαρχείου για τους δημότες τις ημέρες του καύσωνα

Εκπαιδευτικά4 ημέρες πριν

Πάρτι για τη λήξη της σχολικής χρονιάς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ2 εβδομάδες πριν

Ο Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης στο Metropolis 95,5 FM για τον Κωνσταντέλια

Εκπαιδευτικά2 εβδομάδες πριν

Το 2ο Βραβείο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο σε Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Κύριε Τοψίδη, οι Περιφερειάρχες δεν κάνουν εξωτερική πολιτική

Εκπαιδευτικά2 εβδομάδες πριν

Αποτελέσματα εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Ομάδες περιφρούρησης στα περιαστικά δασύλλια της Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Δράμα: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών

ΕΛΛΑΔΑ2 εβδομάδες πριν

Η κανονικότητα: Χρέος 405 δισεκ, 780.000 εταιρίες και 2 εκατ. νοικοκυριά εκτός δανεισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Πλοία του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νέο λιμάνι της Καβάλας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες πριν

Η Καλίσσα Αποστολίδου επικεφαλής της Raycap

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών