ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προσλήψεις 63 μουσικών στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Με 63 μουσικούς θα ενισχυθεί ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δράμας με 9μηνη σύμβαση εργασίας

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 17 Αυγούστου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη και να την υποβάλουν, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, από ώρα 07.00π.μ. έως 15.00μ.μ., τηλ. 2521047022.

Πατήστε ΕΔΩ  για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης

Πατήστε ΕΔΩ  για να δείτε την προκήρυξη των Μουσικών

Πατήστε ΕΔΩ  για να δείτε την προκήρυξη των ωρομισθίων

top 30 ημερών

Exit mobile version