Connect with us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας Δήμου Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας»

Ο δήμος Δράμας υλοποιεί την Πράξη «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας», που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΑΜΘ  2014-2020 και έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτιστικών μνημείων και στοιχείων του Δήμου Δράμας και θα έχει ως στόχο την ενοποίηση του συνόλου των πολιτιστικών πόρων.

Σκοπός του έργου είναι δημιουργία και εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών με περιεχόμενο και υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν και θα πληροφορούν  το κοινό (κάτοικοι και επισκέπτες) σε πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και λοιπά στοιχεία.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Συστήματος βασίζεται σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες παρουσιάζουν αυθεντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας της περιοχής που πλαισιώνονται με υλικό, τεκμήρια και με ιστορική  πληροφορία, «προσωποποιώντας» την ιστορία της περιοχής μέσω της ενοποίησης των βασικών πολιτιστικών πόρων. Το Ψηφιακό Σύστημα απευθύνεται σε πολλές ομάδες δυνητικών επισκεπτών κατά τη διάρκεια του έτους, όπως μαθητές, φοιτητές, οργανωμένες ομάδες επισκεπτών, επιστήμονες, ελεύθερους επισκέπτες, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία “ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.”, πρόκειται να πραγματοποιηθούν θεματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη βάση ενός τέτοιου νεωτερικού τρόπου παρουσίασης του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, το εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ενσωματώνοντας τις αρχές διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονους όρους βιωματικής προσέγγισης, το εργαστήριο ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τη φιλοσοφία, τις απαιτήσεις και τη στοχοθεσία της Πράξης.

Το διαθέσιμο ποιοτικό και ποσοτικό εύρος του υλικού των εργαστηρίων, καλύπτει με τρόπο ολιστικό τις ανάγκες της ορθής ολοκλήρωσης της σύμβασης αλλά κυρίως παρέχει πρόσβαση σε μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης και οργάνωσης, με κατάλληλη επιλογή τεχνικών, μέσων και δομημένων επικοινωνιακών τακτικών για μια αποτελεσματική πολιτιστική αφήγηση. Το εργαστήριο στοχεύει στην αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και την ομαλή του ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στο ρόλο που διαδραματίζει η πολιτιστική κληρονομιά στην καθημερινότητά μας, συζητώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η διαδικασία εκδημοκρατισμού της γνώσης.

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του εργαστηρίου, και μέσω ενός δημιουργικού διαλόγου, οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να επανερμηνεύσουν και να επαναπροσεγγίσουν το πολιτιστικό περιβάλλον, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πολιτιστική ανάγνωση του τόπου, με τη δυνατότητα ανάδειξης της συνέχειας του ιστορικού παρελθόντος στο σήμερα, με όρους αειφορικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.  Επιπροσθέτως, να αναστοχαστούν πάνω στη σχέση τοπικού πολιτιστικού αποθέματος και καθημερινότητας, εξετάζοντας τρόπους με τους οποίους θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου και ταυτόχρονα συμβάλλοντας διαδραστικά στο εμπλουτισμό της πληροφορίας.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος, ενώ δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις γύρω από τα αντικείμενα που θα συζητηθούν.

Παρακαλούμε θερμά να ενημερωθούν αρμοδίως οι εκπαιδευτικοί διά των διευθυντών των σχολικών μονάδων, για τη διοργάνωση των εργαστηρίων. Η ανάδοχος εταιρεία “ ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.”  καθώς και στελέχη του Δήμου Δράμας θα έρθουν σε επαφή με τους αρμόδιους για τις δηλώσεις συμμετοχής.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας  την Τετάρτη 26  Απριλίου 2023 και Πέμπτη 27 Απριλίου 2023  και ώρα 18.00, δίνοντας την ευελιξία στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τη μέρα που επιθυμούν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε περίπτωση που οι σχετικοί κανονισμοί και οδηγίες διαφοροποιηθούν από τα ισχύοντα, οι συμμετέχοντες/ουσες του εργαστηρίου θα ενημερωθούν αναλόγως.

Ο  Προϊστάμενος

του Αυτοτελούς Τμήματος

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Στράτος Αρβανιτίδης

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Ο δήμος Δράμας ενημερώνει τους δημότες του ότι τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού οικοπέδων στην ιστοσελίδα https://akatharista.apps.gov.gr.

Χρήστες της εφαρμογής είναι: α) φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

α. σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β. σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ. σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και

δ. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους κωδικούς TaxisNet και η αίτηση ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: Στοιχεία οικοπέδου, στοιχεία δηλούντος και ενέργειες πυρασφάλειας. Οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν έως 30-6-2024 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω πλατφόρμας δήλωση περί καθαρισμού των οικοπέδων τους, ως οφείλουν.

Ο καθαρισμός σύμφωνα με την προαναφερθείσα πυροσβεστική διάταξη περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Η νέα πλατφόρμα εκτός των δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων των υπόχρεων ιδιοκτητών, έχει και ψηφιακή υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Εσωτερικών, ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών εντός του αστικού ιστού.

Ο Δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, θα  προβεί στη διενέργεια αυτεπάγγελτης αυτοψίας, εξέτασης καταγγελιών για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων του άρθρου 1 της αρ. 20/2024 πυροσβεστικής διάταξης, καθώς και στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση στην ειδική  πλατφόρμα.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση του άρθρου 3 της αρ. 20/2024 πυροσβεστικής διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Επιπλέον στη περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης,  προβλέπεται τιμωρία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες που καθάρισαν τα οικόπεδά τους ή θα τα καθαρίσουν στο εγγύς μέλλον να το δηλώσουν μέσω της παραπάνω πλατφόρμας.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ομάδες περιφρούρησης στα περιαστικά δασύλλια της Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Ομάδες περιφρούρησης και προστασίας των περιαστικών δασυλλίων και άλλων ευαίσθητων περιοχών συγκροτήθηκαν στη Δράμα. Πρόκειται για εθελοντικές ομάδες που είναι ενταγμένες στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και της Οικολογικής Κίνησης.

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Μιχαήλ Μουρβετίδη καταρτίστηκε Πρόγραμμα Περιφρούρησης, προκειμένου για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών για την θερινή περίοδο του έτους 2024.

Επιπλέον, κάποιοι Δήμοι, έχουν συγκροτήσει και προγραμματίσει ομάδες φρούρησης με τις εθελοντικές ομάδες που έχουν οργανώσει και σε συνεργασία με άλλους φορείς των περιοχών. Επίσης, μπορούν και άλλοι Δήμοι να οργανώσουν παρόμοιες δράσεις για την φύλαξη των ευαίσθητων περιοχών των διοικητικών ορίων των Δήμων τους.

Πηγή: ertnews – Τασούλα Κρητικού

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δράμα: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών

Δημοσιεύθηκε

στις

Από

Ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, συνελήφθη στη Δράμα.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με δραστηριοποίηση του δράστη στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος Ασφάλειας, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τον ημεδαπό να κατέχει μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 δενδρύλλια κάνναβης, κλώνοι κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης συνολικού βάρους 278 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 103 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναζήτηση στην Google

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

Ανακαλύφθηκε μια ολόκληρη αρχαία πόλη κάτω από τη Δράμα.

Πολιτιστικά1 μήνα πριν

Πέντε Σιωπές… της Σίλα Στίβενσον από την ομάδα “Θεατροστάσιο”

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 εβδομάδες πριν

Η Ελένη Βιτάλη στις 11 Μαΐου στην Κεντρική Πλατεία Δράμας

Εκπαιδευτικά3 μήνες πριν

Η ROBOTEK Δράμας πρώτη στον διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ΑΜ-Θ

Εκπαιδευτικά3 μήνες πριν

Μεγάλη επιτυχία του Δραμινού καθηγητή πληροφορικής Ραφαήλ Τζίμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες πριν

Στους αγώνες των Ανοιχτών Πρωταθλημάτων στη Δράμα παραβρέθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος

Εκπαιδευτικά3 μήνες πριν

Βραβείο στην Εικονική Επιχείρηση «Stalk Jet» του 1ου ΕΠΑΛ Δοξάτου

Χρηστικά3 μήνες πριν

Μέθοδοι απεντόμωσης : Πως οι δήμοι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση παθογόνων παραγόντων που προσβάλουν σπίτι και επιχειρήσεις

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες πριν

1ο Βραβείο πήρε η σχολική εφημερίδα του 9ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας σε διεθνή διαγωνισμό

Πολιτιστικά2 μήνες πριν

Ευχαριστίες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δραμινών και φίλων Θεσσαλονίκης ΥΔΡΑΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες πριν

Νίκησε τον Ποσειδώνας Μηχανιώνας με 2-1 και ελπίζει η Δόξα Δράμας

Εκπαιδευτικά1 μήνα πριν

Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της First Lego League στη Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα πριν

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οίνου «Βασικές αρχές οινογνωσίας»

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

Ο Πέτρος Τσολιάς υποψήφιος στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες πριν

Καθαρισμός οικοπέδων και εκτάσεων μέχρι 30 Απριλίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ4 ώρες πριν

Ο Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης στο Metropolis 95,5 FM για τον Κωνσταντέλια

Εκπαιδευτικά8 ώρες πριν

Το 2ο Βραβείο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο σε Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ8 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ8 ώρες πριν

Κύριε Τοψίδη, οι Περιφερειάρχες δεν κάνουν εξωτερική πολιτική

Εκπαιδευτικά1 ημέρα πριν

Αποτελέσματα εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα πριν

Ομάδες περιφρούρησης στα περιαστικά δασύλλια της Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

Δράμα: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών

ΕΛΛΑΔΑ4 ημέρες πριν

Η κανονικότητα: Χρέος 405 δισεκ, 780.000 εταιρίες και 2 εκατ. νοικοκυριά εκτός δανεισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

Πλοία του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νέο λιμάνι της Καβάλας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες πριν

Η Καλίσσα Αποστολίδου επικεφαλής της Raycap

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ6 ημέρες πριν

Πανελλήνια Ημέρα Σακχαρώδους Διαβήτη – Διαδραστική διημερίδα στη Δράμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ6 ημέρες πριν

Ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Πολιτιστικά1 εβδομάδα πριν

Η Δραμινή καλλιτέχνης Σάσα Παπαλάμπρου παρουσιάζει τη νέα της δουλειά “Σασπένς”

Εκπαιδευτικά2 εβδομάδες πριν

Εγγραφή στην Επαγγελματική Σχολή Δράμας της ΔΥΠΑ

Βρείτε μας στο Facebook

Είμαστε στο Facebook και εδώ

Διαφημίσεις

top 30 ημερών